Aj učiť sa treba naučiť

Čo by ste odpovedali, ak by sa vás niekto spýtal, od čoho závisí úspech v učení? My sme hľadali odpovede u primánov na osemročnom gymnáziu a u prvákov na štvorročnom a ich odpovede boli podobné. Úspech v učení závisí od mnohého –  svoju rolu zohráva nielen inteligencia, schopnosti a pamäť, ale i dobrá nálada, sebadôvera, záujem, motivácia, pokoj a pohoda pri učení či dostatok spánku. Nemenej podstatný je aj učiteľ a spôsob, akým vysvetľuje učivo  a samozrejme množstvo a zrozumiteľnosť učiva, ktoré sa treba naučiť. Učenie teda rozhodne nie je hračka, najmä ak niektoré z vyššie uvedených faktorov nevieme ovplyvniť. Niečo sa však ovplyvniť dá. Pri zostavovaní odporúčaní k efektívnejšiemu učeniu sme vychádzali z aktuálnych psychologických zistení. E-book UČENIE alebo O TOM, AKO SA AJ UČIŤ TREBA NAUČIŤ“ je rozdelený na dve časti. Prvá časť predstavuje metodický návod na realizáciu jednej vyučovacej hodiny venovanej odhaleniu faktorov a stratégií učenia u študentov a študentiek. V druhej časti sa nachádza 10 tipov, ako s učením „pohnúť“ a zefektívniť ho. Ku každému z týchto tipov nájdete v e-booku cvičenie či odporúčanie v podobe rôznych aplikácií a návodov. Téma učenia sa prelína všetkými vyučovacími predmetmi a riešia ju nielen deti na prvom stupni ale aj druhostupniari a stredoškoláci. Možno ju teda zaradiť na ktorýkoľvek predmet v čase, kedy je potrebné pozrieť sa nielen na konkrétnu tému, ale i na spôsoby, ako ju zvládnuť.

E-book v číslach: Na 38 stranách nájdete 15 cvičení, ku ktorým sme vytvorili 19 strán pracovných listov, vrátane dvojstrany s tipmi zvlášť pre študentov/študentky a učiteľov/učiteľky. Cvičenia možno použiť v rámci Osobnostného a sociálneho rozvoja, programov zameraných na voľbu povolania, pri vyučovaní psychológie, sociálno-psychologického tréningu, biológie aj iných vyučovacích predmetov či v rámci preventívnych činností školského psychológa/ psychologičky.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Tipy a nápady.

Pridaj komentár