Digitálna fotografia pomaly z našich domácností vytláča tradičné fotoalbumy. Ale možno ešte nejaký starý album po babičke doma nájdete… Práve taký rodinný album nás inšpiroval k novému novembrovému e-booku, tentoraz na témy z vývinovej psychológie. Hlavným cieľom zážitkového bloku je predstaviť tému periodizácie vývinu v kontexte životného cyklu a v prepojení na skutočný príbeh jednej rodiny si uvedomiť, ako sa vyvíjajú a menia rodinné vzťahy, ako sa rodinný život líši v rôznych kultúrach a historických obdobiach, a ako tieto činitele ovplyvňujú psychický vývin jednotlivých členov a členky rodiny.

Príbehy (skutočné aj fiktívne) prinášajú do vyučovania nové informácie, ale aj emócie a osobnú perspektívu. Emočné zaangažovanie a empatická identifikácia s postavami príbehov pomáhajú motivovať a aktivizovať žiakov a žiačky pri aktivitách na hodinách a môžu vzbudiť ich záujem o danú tému aj mimo vyučovania. Hoci sa ústredná téma týka najmä psychológie, nájdete v tomto e-booku inšpirácie aj na hodiny etickej výchovy, slovenského jazyka či dejepisu.

Kľúčové slová: vývinová psychológia, periodizácia vývinu, vývinové štádiá, genogram, rodokmeň, generácia, generačné rozdiely, kohorta, rodinné vzťahy

Blok v číslach: E-book na obsahuje 7 aktivít, približne na 300 minút, t.j. cca 6 vyučovacích hodín. Nájdete v ňom vyše 20 strán pracovných listov, fotografií a ďalších materiálov.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár