Budeme (sa) učiť online?

Školský rok 2020/21 nám zrejme utkvie v pamäti ako rok nepredvídateľných situácií, zmien a prekvapení. Začíname ho s mnohými bezpečnostnými opatreniami a súčasne s neistotou, ako dlho budú pravidlá nastavené na začiatku školského roka platné. Či sa tento rok budeme stretávať naživo v triedach alebo online vo virtuálnom prostredí. Alebo nás čaká striedanie týchto foriem či kombinácia oboch?

Aj keď sa zatiaľ nepredpokladá celoplošné uzavretie škôl, treba očakávať, že online forma vzdelávania ešte príde k slovu. Celé triedy, jednotliví žiaci aj učitelia sa môžu krátkodobo ocitnúť v karanténe. Online vyučovanie umožňuje aj v takejto situácii pokračovať vo výučbe. Žiaci v karanténe sa môžu pripojiť k hodine v triede, učiteľka môže z domu učiť žiakov, ktorí chodia do školy, alebo sa výučba celej triedy na čas prenesie do virtuálneho prostredia.

Každej škole vyhovuje niečo iné a každá škola bude zrejme tento rok čeliť trochu iným výzvam. Ak budete nútení vrátiť sa späť k online výučbe cez rôzne platformy, ponúkame Vám niekoľko tipov a odporúčaní pre učiteľov, rodičov aj žiakov, ktoré by Vám mali pomôcť zvládnuť online výučbu úspešne.

Pre učiteľky a učiteľov (stiahnuť infografiku)

Dobre sa pripravte. Nastavte si vopred všetko tak, aby ste predišli prípadným technickým a organizačným problémom. Overte si kvalitu pripojenia, pošlite žiakom vopred inštrukcie k pripojeniu, nastavte si parametre videohovoru, funkčnosť odkazov a aplikácií, ktoré chcete použiť a pod.

Zjednodušujte. Bez ohľadu na vek detí sa snažte, aby bol priebeh dištančnej či kombinovanej výučby čo najjednoduchší, aby vyučovanie bolo skutočne o vyučovaní a nie o technických záležitostiach. Na začiatok je vhodné používať menej aplikácií, a až keď sa deti cítia v danom online prostredí doma, postupne pridávajte ďalšie funkcie a aplikácie.

Pripomínajte pravidlá.  Vytvorte si s deťmi pravidlá fungovania v online prostredí a pravidelne si ich pripomínajte. Výučba v online prostredí je pre nás všetkých stále nová a nejaký čas trvá, kým sa pravidlá a rituály online vyučovania zautomatizujú.

Rešpektujte emócie. Rovnako ako v škole, aj pri online vyučovaní sa deti môžu hanbiť, cítiť sa nepríjemne. Pre niekoho je komfortnejšie učenie z domu, pre iného v škole. Ak sa deti hanbia zapnúť si kameru či hovoriť na mikrofón, skúste sa s nimi spojiť individuálne a hľadať príčinu. Nechajte im čas, aby si na online vyučovanie zvykli.

Majte realistické očakávania. Vyučovanie online a naživo nikdy nebude rovnaké. Neočakávajte, že sa deti budú zapájať rovnako a s rovnakým výsledkom. Buďte trpezliví a oceňujte aj drobné pokroky.

Nenúťte, motivujte. V školskej triede učitelia a učiteľky častejšie siahnu po autoritatívnom prístupe. Pri online vyučovaní je ťažšie povedať deťom, že je niečo povinné. Snažte sa deti pozitívne motivovať, aby sa pripájali k online hodinám. Namiesto sankcií oceňujte záujem, to, že sa deti zapájajú a sú aktívne.

Nezabudnite na spätnú väzbu. Spätná väzba a povzbudenie sú dôležité pri každom učení. Na diaľku však niektoré drobné signály ocenenia a povzbudenia (ako napr. úsmev, osobné prihovorenie sa počas samostatnej práce a pod.) chýbajú. Preto je dôležité zamerať sa na dávanie spätnej väzby ústne či písomne ešte viac.

Pre rodičov (stiahnuť infografiku)

Vytvorte deťom priestor pre učenie.  Aj keď je to v mnohých rodinách náročné, snažte sa nájsť v domácnosti miesto, kde bude mať dieťa osobný priestor, kde sa môže venovať učeniu (vrátane online výučby).

Snažte sa obmedziť rušivé prvky. Počas online výučby by mali mať deti vypnuté ostatné zariadenia (mobil, televízor a pod.). Ideálne by mali byť v miestnosti samé, ak to nie je možné, treba v čase online vyučovania minimalizovať rušivé prvky.

Podporujte, nekontrolujte. Ak to učiteľ/učiteľka vyslovene nepožaduje, nebuďte prítomní, keď majú deti online vyučovanie. Buďte na blízku, keby Vás potrebovali napr. pri riešení technických problémov. Vyučovanie nesledujte a nezasahujte doň. Dôverujte svojim deťom a ich učiteľom a učiteľkám.

Veďte deti k samostatnosti. Aj keď sa deti učia z domu, sú školské povinnosti predovšetkým ich zodpovednosťou. Nerobte za ne veci, ktoré zvládnu samé (a v škole by ich robili bez Vašej pomoci).

Motivujte deti, aby sa zúčastňovali online výučby. Rodičia ani deti by sa nemali spoliehať na to, že online vyučovanie je „niečo navyše“. Ak máte v rodine podmienky na to, aby sa dieťa online vyučovania zúčastnilo, podporujte a motivujte ho k tomu, aby sa aktívne zapájalo.

Namiesto kritiky diskutujte. Ak máte otázky či výhrady k tomu, ako učitelia a učiteľky učia, obráťte sa na nich a diskutujte, ponúknite pomocnú ruku. Na tento spôsob vyučovanie neboli učitelia a učiteľky cielene pripravovaní a spoločne s deťmi hľadajú cestu, ako si s touto situáciou poradiť. Vaša podpora a pochopenie im určite pomôže.

Učte deti pravidlám korektného správania v online prostredí. Pre všetkých je situácia s online výučbou nová. Deti prirodzene testujú hranice a spoznávajú metódou pokus-omyl, čo sa v online prostredí smie a čo nie. Pomôžte deťom pochopiť, že nevhodné komentáre a emotikony v konverzácii (chate) sú rovnako zraňujúce ako nadávky a urážanie „naživo“. Alebo že nahrávanie a fotografovanie ostatných počas hodiny bez ich súhlasu je závažným porušením ich práv.

Pre žiakov a žiačky (stiahnuť infografiku)

Pripojte sa včas. Aj do školy treba chodiť včas, sledujte rozvrh online vyučovania a pripojte sa v určený čas, aby ste ostatných nevyrušovali a neprišli o úvod hodiny.

Vypnite mikrofón. Keď sa pripojíte, vypnite si mikrofón. Okrem rušivých zvukov z vašej domácnosti zabránite aj zhoršenej kvalite online prenosu.

Zapnite kameru. Ak nemáte technické problémy a máte dostatočne kvalitné internetové pripojenie, snažte sa zapájať do vyučovania so zapnutou kamerou. Vyučovanie je tak prirodzenejšie a osobnejšie.

Ak chcete hovoriť, prihláste sa. Rovnako ako v škole, aj pri online vyučovaní nemôžu hovoriť všetci naraz. Väčšina bežne používaných aplikácií umožňuje prihlásiť sa o slovo pomocou ikony ruky alebo dlane.

Diskutujte k veci. Konverzáciu alebo chat používajte na stručné komentáre k téme, riešenie technických problémov, kladenie otázok a pod. Nezahlcujte chat zbytočnými komentármi, emotikonmi a pod.

Nerušte a nedajte sa rušiť. Počas online vyučovania si vypnite všetky ostatné zariadenia a aplikácie. Snažte sa sústrediť na vyučovanie a nedať sa vyrušovať inými podnetmi.

Nezabudnite, že ste v triede (aj keď virtuálnej). Pri online vyučovaní platia tie isté pravidlá, ako pri vyučovaní v triede. To, čo by ste nepovedali ostatným nahlas tvárou v tvár, nehovorte pri online prenose ani nepíšte do chatu. Rešpektujte názor ostatných. Ak si chcete odfotiť  alebo nahrať obrazovku počas vyučovania, nezabudnite si vypýtať súhlas od ostatných účastníkov vyučovania.

Pridaj komentár