Emócie a city sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Všetci ich prežívame a často nás ovplyvňujú viac, ako by sme chceli. Naučiť sa správne interpretovať prejavy emócií, poznať ich vlastnosti a vedieť odhaliť, čím môže okolie naše emócie ovplyvňovať, je najmä v súčasnej spoločenskej situácii veľmi užitočná spôsobilosť. Cieľom zážitkového bloku Šesť strún emócií alebo brnkanie na city je rozvíjať schopnosť identifikovať a interpretovať emočné prežívanie a kriticky hodnotiť tendenciu ovplyvňovať (manipulovať) emócie ľudí napr. prostredníctvom médií či marketingových stratégií.

Blok v číslach: 5 aktivít v rozsahu 90 – 100 minút (2 vyučovacie hodiny) s 10 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť na hodinách psychológie, biológie, občianskej náuky, sociálno-psychologického tréningu, slovenského alebo cudzieho jazyka.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár