Čo sa môže stať?

Hravé riešenie životných situácií

V živote detí a dospievajúcich nastávajú rôzne situácie – viac či menej závažné – ktoré môžu byť zdrojom nepohody, úzkosti alebo začiatkom závažnejších problémov. Vo vzdelávaní by sme mali vytvárať priestor na to, aby sa deti mohli v bezpečnom prostredí pripraviť na riešenie rôznych incidentov, s ktorými sa môžu stretnúť. Modelovanie rôznych riešení prispieva k rozvoju tzv. gramotnosti v oblasti duševného zdravia, deti a dospievajúci získavajú repertoár možností, zručnosti v oblasti vyhľadávania pomoci a sociálnej opory a tiež majú priestor kriticky zhodnotiť vhodnosť jednotlivých riešení.

Cieľom tejto hry je vytvoriť priestor pre diskusiu a viesť skupiny k tomu, aby hľadali spôsoby, ako si s náročnými situáciami konštruktívne poradiť. Cieľovou skupinou môžu byť deti a dospievajúci od 9 do 19 rokov. Situácie sú rôznorodé a môžu sa s nimi stretnúť v rôznom veku aj v závislosti o toho, v akom prostredí vyrastajú. Preto, ak sa vám zdá, že niektoré situácie nie sú pre vašu skupinu primerané, vynechajte ich, alebo navrhnite vlastné situácie.

E-book obsahuje návod, ako si hru zahrať v triede, hrací plán, kartičky a žetóny na vytlačenie. Okrem toho už budete potrebovať len figúrky a kocky.

Hru nájdete ako marcovú aktivitu v členskej zóne v časti Prevencia.

Pridaj komentár