Do našej triedy príde niekto výnimočný…

otázky a odpovede o poruche zraku

16-stranová brožúrka vychádza z brožúry o sluchovej poruche, ktorú sme do našej ponuky zaradili v októbri 2022. Je určená v prvom rade pre primárny stupeň vzdelávania a pre prácu so školskou triedou, do ktorej nastúpi dieťa so zrakovým postihnutím.

Brožúra zrozumiteľným a vekovej skupine primeraným spôsobom ponúka odpovede na detské otázky, ktoré sú spojené so zrakovým postihnutím: Čo to vlastne je? A ako to vyzerá, ak niekto (ne)vidí? Ako sa možno spoločne hrať, učiť či komunikovať? Okrem toho v nej nájdete aj návody a postupy, ktoré spríjemnia pobyt v školskej triede všetkým deťom. Súčasťou brožúry sú i viaceré cvičenia, jeden experiment či odkazy na videá a ďalšie zdroje, ktoré zodpovedajú zvedavé otázky.

Brožúrku nájdete v členskej zóne v časti Prevencia.

Pridaj komentár