Duševné zdravie

Byť zdravý neznamená len nepociťovať fyzickú bolesť. Duševné zdravie si zaslúži rovnakú pozornosť ako to fyzické. A už od raného detstva. Odborníci a odborníčky upozorňujú, že rôznymi duševnými poruchami alebo príliš intenzívnou psychickou záťažou sú stále častejšie ohrozené aj deti. Preto treba aj v škole hovoriť o tom, ako sa o svoje duševné zdravie starať a ako byť oporou blízkym, ktorí prežívajú záťaž, stres, alebo je ich mentálne zdravie v ohrození. Hlavným cieľom zážitkového bloku „Gramotnosť v oblasti duševného zdravia“ je pracovať na zmene postojov k jednotlivcom s duševným ochorením a rozvíjať zručnosti v oblasti psychohygieny, vyhľadania pomoci a poskytnutia sociálnej opory jednotlivcom s psychickými ťažkosťami.

Blok v číslach: 5 aktivít v rozsahu 135 minút, alebo 225 s rozširujúcimi aktivitami (3 – 5 vyučovacích hodín) s 23 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť v rámci preventívnych aktivít vedených školským psychológom, na hodinách sociálno-psychologického tréningu, v predmetoch psychológia alebo etická výchova.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Prevencia.

Pridaj komentár