Každý človek je niekedy súčasťou menšiny a inokedy súčasťou väčšiny… Či už preferujeme nejaký alternatívny životný štýl, vyznávame iné náboženstvo ako väčšina, narodili sme sa s postihnutím, dedičným ochorením, hovoríme iným jazykom ako väčšina ľudí v našom okolí, patríme ku komunite LGBTI+, či žijeme v zložitých sociálno-ekonomických podmienkach… Sú momenty, kedy sa cítime znevýhodnení, neistí, neprijímaní väčšinou, pretože sme v niečom iní. Máme iné potreby, inak vnímame situácie, často máme iné priority.

Naladiť sa na potreby a vnímanie druhých ľudí je prvý krok k empatii, prijatiu rozmanitosti a ľudskosti. Nestane sa to ale po jednej prednáške či „len tak“. Empatia a citlivosť k potrebám iných ľudí sa buduje. Prostredníctvom skúseností, zážitkov, zdieľania, príbehov…  A práve k tomu chceme prispieť našou novou aktivitou.

Kartičková „hra“ INAKosti obsahuje 200 kartičiek s krátkymi vinetami, ktoré popisujú rôzne životné osudy ľudí rozdelené do desiatich kategórií. Môžete sa o rozmanitosti ľudských osudov na kartičkách porozprávať, alebo použiť niektorý z našich 10 tipov, ako s kartičkami pracovať v triede, napr. na hodinách etickej či občianskej výchovy, alebo v rámci preventívnych programov.

Príklady zaradené do hry nie sú vyčerpávajúcim zoznamom rozmanitosti našej spoločnosti a nie sú ani rovnocenné. Sú rozmanité, a presne taký život je. Jedna osoba by pokojne mohla patriť do viacerých skupín. Aj taký život je. Ak Vám niektorá skupina či konkrétna vineta pripadá náročná alebo z iného dôvodu nie vhodná pre Vašu triedu, pokojne kartičku vyraďte a použite hru bez nej. Chýba Vám nejaká inakosť, s ktorou sa vo svojom okolí stretávate? Použite poslednú stranu prázdnych kartičiek a doplňte zbierku rozmanitostí o svoje vlastné.

Hru nájdete v členskej zóne v časti Tipy a nápady.

Pridaj komentár