Inteligencia 7x inak

Meranie inteligencie patrí k ústredným témam modernej psychológie. Už viac ako 100 rokov vznikajú nové teórie, definície a aj testy inteligencie. Psychológovia a psychologičky sa však zatiaľ nezhodli na jednej univerzálnej koncepcii inteligencie. Študentom a študentkám priblížime jeden z mnohých prístupov, ktorý si našiel uplatnenie aj v školstve, jazykovom vyučovaní a poradenstve k voľbe povolania. Koncept rozmanitej alebo viacnásobnej inteligencie Howarda Gardnera predpokladá, že disponujeme viacerými typmi inteligencie, t. j. každý človek je úspešnejší v niektorej z oblastí inteligencie. Pôvodných sedem typov inteligencie Gardner postupne rozšíril o ďalšie. Napriek tomu, že je jeho teória populárna, má medzi odborníkmi aj veľa kritikov. Cieľom zážitkového bloku Sedem divov inteligencie je porozumieť a aj kriticky zhodnotiť koncept rozmanitej inteligencie.

Blok v číslach: 9 aktivít v rozsahu 90 – 100 minút (2 vyučovacie hodiny) s 15 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť na hodinách psychológie, občianskej náuky, sociálno-psychologického tréningu, etickej výchovy alebo v rámci predmetov a programov zameraných na voľbu povolania.

Plnú verziu zážitkového bloku nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár