Asi každý pozná nejaký komiksový príbeh. Komiks je vlastne séria postupne usporiadaných obrázkov s dialógmi postáv. Za prvý komiks sa považuje príbeh Dobrodružstvá pána Drevenej hlavy z roku 1827. Komiksové príbehy najskôr vychádzali v novinách a časopisoch.

Postupne sa presunuli do knižnej podoby a objavil sa nový žáner, tzv. grafická novela. Tento pojem označuje dlhší súvislý príbeh vo forme komiksu, ktorý vychádza ako kniha. Popri tradičných komiksoch známych po celom svete ako sú Asterix a Obelix, Tintinove dobrodružstvá alebo komiksoch z dielne najväčšieho producenta tohto žánru, spoločnosti Marvel, začali kreslené príbehy prenikať aj do učebníc a populárno-náučnej literatúry pre deti aj dospelých.

Septembrový e-book je určený pre všetkých, ktorí v komiksoch nevidia len špecifický umelecký žáner, ale aj zaujímavú učebnú pomôcku. Na dvanástich stranách Vám predstavíme, aké uplatnenie môžu mať komiksy vo vyučovaní, ako ich zakomponovať do rôznych predmetov a vzdelávacích oblastí. Predstavíme niekoľko ukážok zaujímavých vzdelávacích projektov a publikácií, ktoré využívajú práve komiksovú tematiku a tiež ponúkneme štyri komiksové aktivity, ktoré môžete uplatniť pri prezenčnej aj dištančnej výučbe. Nápady na použitie komiksov vo vyučovaní nie sú obmedzené vekom ani stupňom vzdelania. Mnohé z nich možno s menšou modifikáciou inštrukcie použiť na prvom stupni základnej školy aj u stredoškolákov, stačí nájsť prepojenie s témou vyučovania.

E-book v číslach: Na 12tich stranách nájdete 6 x 4 tipov, ako zakomponovať komiksy do vyučovania rôznych predmetov v triede aj online a 4 pracovné listy pre žiakov a žiačky.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Metódy a aktivity.

Pridaj komentár