Kvarteto zdravého života

Hra na tému zdravý životný štýl

Zdravie je dôležitou životnou hodnotou a výchova k zdravému životnému štýlu patrí k dôležitým cieľom vzdelávania. Vo februárovom e-booku sme siahli po tradičnej a dobre známej kartovej hre kvarteto. Rozhodli sme sa priblížiť tému zdravého životného štýlu prostredníctvom kritického nahliadnutia na to, čo konzumujeme, a ako nás to ovplyvňuje. Zamerali sme sa na to, ako na naše telo pôsobia rôzne bežne dostupné látky, konkrétne: alkohol, cukor, kofeín, nikotín, paracetamol, soľ aTHC (tetrahydrokanabinol). Cieľom hry je poskytnúť základné informácie a tiež viesť deti a dospievajúcich k diskusii o tom, ako zmeniť svoje návyky v prospech zdravia. Každá zo štyroch kariet kvarteta látok má iný symbol, ktorý označuje, aký typ informácií karta ukrýva:

ČO JE TO? O aký typ látky ide, aké je jej zloženie.
KDE JE TO? V akých produktoch možno danú látku nájsť.
PREČO TO NÁŠMU TELU ŠKODÍ? Aké negatívne účinky látka má.
AKO SA VYHNÚŤ RIZIKÁM? Odpoveď na túto otázku je v podobe krátkeho príkladu, ako sa vyhnúť účinkom látok, ktoré telu škodia. Tu je priestor pre diskusiu o ďalších možnostiach a stratégiách.

E-book obsahuje set kariet, krátky návod, ako s kartami pracovať (okrem tradičnej hry kvarteto) a tiež prázdne karty látok, na ktoré môžete doplniť ďalšie informácie podľa svojej preferencie.

Hru nájdete v členskej zóne v časti Prevencia.

Pridaj komentár