Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja 2.0

Ak je učivom žiak sám, máme nesmiernu zodpovednosť. Držíme v rukách krehké balóny, ktoré môžu uletieť, prasknúť, alebo sa hrdo a s úsmevom niesť nad našimi hlavami… Viac ako 10 rokov skúseností s vyučovaním psychologických tém sme pred pár rokmi zhrnuli do publikácie s názvom Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja. Nie náhodou jej upravené vydanie s prívlastkom 2.0 vychádza v dobe covidovej. Doplnili sme nové odkazy a zdroje, pridali ukážky z výučby týchto predmetov a tém v dištančnej podobe, rozšírili sme kapitoly o metódach a etike vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja o nové podnety a skúsenosti.

Sú ľudia, ktorí radi a dobre varia. Nemusia mať doma nevyhnutne desiatky kuchárskych kníh. Nemusia sa riadiť receptami a dodržiavať do bodky všetky postupy. A naopak, presné dodržiavanie stanoveného kuchárskeho postupu nevedie vždy ku kulinárskemu zážitku. Pre niekoho je optimálny kompromis. Inšpirovať sa zaujímavým receptom, upraviť ho podľa svojich predstáv, obmeniť suroviny a vydarenej verzii ostať verný. A keď sa „preje“, treba hľadať novú inšpiráciu. Takto hľadajú tie správne recepty aj učitelia a učiteľky. Tejto publikácii učitelia a učiteľky psychológie a príbuzných predmetov môžu nájsť recepty tradičné, inovované aj niektoré celkom exotické… Veríme, že obohatia Vaše učiteľské kuchyne o nové chute, vône a inšpirácie. Dobrú chuť 🙂

Učebnica v číslach:
217 strán
7 kapitol a 46 podkapitol
13 príloh
60 obrázkov a 25 tabuliek

Obsah:
Úvod
1 Z histórie vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja 
1.1 Psychológia ako školský predmet
1.2 Predmety osobnostného a sociálneho rozvoja
1.3 Preventívne a rozvojové programy
2 Prečo sa učí psychológia? 
3 Ako sa učí psychológia? 
3.1 Transmisívny verzus konštruktivistický prístup
3.2 Teoretický verzus aplikačný prístup
3.3 Prístup zameraný na žiaka
3.4 Zážitkové učenie
3.5 Sociálno-psychologická paradigma ako východisko vyučovania psychológie
3.6 Experimentálna paradigma ako východisko vyučovania psychológie
3.7 Prístup zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií
4 Princípy výučby psychológie v sekundárnom vzdelávaní 
4.1 Sebapoznávanie
4.2 Indukcia psychologickej kauzality
4.3 Vedecké a kritické myslenie
4.4 Psychologické myslenie a psychologická gramotnosť
4.5 Etika vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja
5 Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja 
5.1 Tradične používané metódy
5.1.1 Monologické metódy 
5.1.2 Dialogické a diskusné metódy 
5.1.3 Praktické a demonštračné metódy 
5.1.4 Metódy práce s textom 
5.2 Zážitkové a aktivizujúce metódy
5.2.1 Učenie zdieľaním 
5.2.2 Situačné a prípadové metódy 
5.2.3 Inscenačné metódy 
5.2.4 Psychologické, didaktické a spoločenské hry 
5.3 Inovatívne a bádateľské metódy
5.3.1 Heuristické metódy a metódy riešenia problémov 
5.3.2 Metódy vizuálneho učenia 
5.3.3 Metódy rozvoja kritického myslenia a psychologickej gramotnosti 
5.3.4 Metódy rozvoja tvorivého myslenia 
5.3.5 Metódy výučby psychológie s podporou digitálnych technológií 
5.4 Kombinované metódy
5.4.1 Reflektívne písanie 
5.4.2 Žiacke výskumné štúdie 
5.4.3 Medzipredmetové projekty 
5.4.4 Sociálno-psychologický tréning 
6 Vyučovanie psychológie a tém osobnostného a sociálneho rozvoja v dištančnej forme 
7 Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja v praxi: Osobnosť ako zážitok 
7.1 Jednota z mnohostí utvorená – osobnosť
7.2 Dvaja a viac sú skupina
7.3 Tri plus tri faktory tvorivosti
7.4 Štyri tváre temperamentu
7.5 Päť elementov motivácie
7.6 Šesť strún emócií alebo brnkanie na city
7.7 Sedem divov inteligencie
7.8 Osem úloh na ceste životom
7.9 Deväť múz alebo o talente
7.10 Desatoro obrany ega alebo o strese
Záver
Literatúra
Zoznam obrázkov
Zoznam tabuliek
Prílohy

 

Túto elektronickú publikáciu si môžete zakúpiť bez registrácie v našom e-shope.

Pridaj komentár