Život s teenagerom môže niekedy pripomínať jazdu na horskej dráhe. Záchvat smiechu vzápätí vystrieda výbuch hnevu. Prečo je v tomto období také typické striedanie emócií?

Výskumníci z Harvardskej univerzity sa pokúsili nájsť odpoveď na otázku, prečo sa teenageri v prežívaní emócií tak výrazne líšia od ostatných vekových skupín. Skúmali, ako rozlišujú emócie, t. j. ich schopnosť poznať a správne označiť rôzne emócie, ktoré práve prežívajú. Účastníci výskumu vo veku 5 až 25 rokov sa mali pozerať na rôzne obrázky, ktoré vyvolávajú nepríjemné emócie (napr. plačúce dieťa) a mali označiť na škále od 1 do 5, ktoré emócie pri tom cítia (či sú nahnevaní, znechutení, smutní, vystrašení alebo rozrušení). Z porovnania výsledkov jednotlivých skupín vyplynulo, že dospievajúci majú sklon k prežívaniu viacerých emócií súčasne, ale nedokážu ich dobre rozlišovať. Teenager teda často cíti naraz napr. silné zahanbenie a hnev, ale nedokáže ich od seba odlíšiť a ani spracovať, ovládnuť ich prejavy. To, čo vnímame ako striedanie emócií, môže byť v skutočnosti akési nezvládnuté „prepínanie“ medzi dvoma či troma emóciami, ktoré prežívajú súčasne. Navyše takýto mix emócií, v ktorom sa často nevyzná nielen rodič ale ani teenager sám, môže viesť k tomu, že dospievajúci mnohé situácie hodnotia ako „trápne“ – čo je častý výraz pre nepríjemný emočný zmätok, do ktorého sa dostávajú.

Menšie deti dokázali jednoznačnejšie definovať svoje emócie, nie však preto, že by boli úspešnejší v identifikovaní svojich emócií. Autori výskumu to pripisujú skôr tomu, že menšie deti (do 9 rokov) väčšinou prežívajú v jednom okamihu jednu emóciu, je preto ľahšie ju presne zaradiť. Dospelí už sú schopní lepšie rozlišovať svoje emócie. Taktiež môžu prežívať viacero emócií súčasne, ale dokážu ich od seba odlíšiť a lepšie tomu prispôsobiť svoje správanie.

Preto odborníci odporúčajú, aby sme dospievajúcim pomáhali a učili ich, ako sa vyznať vo svojich citoch: prostredníctvom rozhovorov, budovania empatie (či už formou rôznych tréningov alebo príbehov a spoločenských hier), relaxačných cvičení, alebo tzv. ja-výrokov, v ktorých pomenúvame, aké emócie prežívame napr. v konfliktných situáciách.

Výkyvy emócií sú zdrojom mnohých napätých situácií a výchovných problémov, ktoré s teenagermi musíme riešiť, ale je aj zdrojom ťažkostí, ktoré prežívajú oni sami. Pozreli sme na výsledky rôznych výskumov, aby sme zistili, čo dnešných teenagerov trápi a niektoré výsledky by ste možno nečakali…

  1. Teenageri by mali spať denne 8 až 10 hodín. Často ale spia menej, ako by potrebovali, a preto mnohí trpia rôznymi poruchami spánku. Súvisí to aj s tým, že v dospievaní sa spolu so zmenami v mozgu menia aj spánkové návyky. Teenageri sú prirodzene aktívnejší popoludní a večer ako ráno. Ak sa posunie začiatok školského vyučovania na neskorší čas a môžu si ráno dlhšie pospať, má to pozitívny vplyv na ich školské výkony, pohodu aj školskú dochádzku. (National Sleep Foundation, USA)
  2. Po prechode na druhý stupeň základnej školy u väčšiny detí klesá motivácia k učeniu. Nesúvisí to len s tým, že by učivo bolo náročnejšie alebo menej zábavné. Výskumníci zistili, že sa starší žiaci v škole cítia horšie, cítia menšiu podporu dospelých, škola sa im zdá menej dôležitá a cítia sa tu menej bezpečne. To, ako sa deti v škole cítia, významne ovplyvňuje aj ich výsledky. (Gallup, výskum z viac ako 3000 škôl v USA a v Kanade)
  3. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie polovica všetkých duševných porúch a ochorení začína pred 14. rokom života. Problém však je, že v mnohých prípadoch ostávajú tieto prvé signály duševného ochorenia nepovšimnuté a/alebo neriešené. V dôsledku depresie, úzkostných porúch, strachu z budúcnosti alebo utrpenia spôsobeného šikanovaním si dospievajúci neraz siahnu na život. Samovražda patrí k najčastejším príčinám úmrtia mladých ľudí. Aj preto mal tohtoročný svetový deň duševného zdravia tému „Duševné zdravie a mladí ľudia v meniacom sa svete“. (WHO)
  4. Už niekoľko rokov je aj na Slovensku bežné, že väčšina dospievajúcich má každodenný prístup k internetu a je online viac ako hodinu denne. Z aktivít na internete jednoznačne prevládajú sociálne siete a rôzne formy komunikácie (četovania) a sledovanie videí (najmä u chlapcov často aj so sexuálnym obsahom). (správa z projektu Dospievajúci vo virtuálnom priestore, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie)
  5. Väčšina teenagerov máva konflikty s rodičmi a učiteľmi, to však nie je ich najzávažnejší vzťahový problém. Pre mnohých sa online vzťahy stávajú rovnako dôležitými (ak nie dôležitejšími) ako tie „na živo“. V angličtine sa pre túto generáciu začína používať pojem „phigitals“ – teda tí, ktorí nerozlišujú medzi fyzickým a virtuálnym životom (merging physical and digital). Internet a iné médiá mladým ponúkajú mnohé obrazy „ideálneho“ vzhľadu a štýlu, to je jeden z dôvodov, že sa mení vzťah mladých nielen k ostatným ale aj k sebe samému. Výskumníci z Univerzity v Kentucky zistili, že časté fotenie seba samého a zdieľanie svojich fotiek je jednou zo známok nespokojnosti so svojím výzorom. (The Selfie Generation: Examining the Relationship Between Social Media Use and Early Adolescent Body Image)
  6. Jedným z najväčších problémov mladej generácie je šikanovanie. Podľa výskumu Ústavu informácií a prognóz školstva sa štvrtina opýtaných gymnazistov vo svojom okolí stretla so šikanovaním. To sa však zo školských chodieb a ihrísk sa postupne presúva do virtuálneho sveta. Takmer polovica opýtaných dospievajúcich sa na internete stretla s nadávkami, vysmievaním a ďalšími prejavmi kyberšikanovania. (správa z projektu Dospievajúci vo virtuálnom priestore, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie)
  7. Vek „teen“ je aj obdobím prvých skúseností s alkoholom. Už v roku 2006 87% 11 – 14-ročných žiakov vo výskume TAD (Tabak-alkohol-drogy) priznalo, že ochutnali pivo a 63% vyskúšalo tvrdý alkohol. 31% opýtaných detí priznalo, že si pripili na oslave u kamaráta alebo kamarátky alkoholom. Približne štvrtina opýtaných stredoškolákov priznala, že im alkohol robí problémy a že by ho mali obmedziť…

Zaujala vás táto téma? Stiahnite si tento článok ako infografiku (teenage) alebo sa prihláste na seminár a dozviete sa viac o tom, ako vychádzať s dospievajúcimi v rodine aj v škole.

Pridaj komentár