Opäť v škole

Hra vracajúca do školských čias

Hry sú skvelým prostriedkom na navodenie momentov podporujúcich učenie. Sprevádzajú nás od detstva a hrajú v našom živote dôležitú rolu. Dospievaním síce akoby ustupujú do pozadia, no nestrácajú na svojej sile a význame. V dospelosti si k nim opäť nachádzame vzťah, častokrát cez vlastné deti. Hra vytvára priestor na uvoľnenosť a nezáväznosť, ale i na oddych od napätia a ťažkostí bežného života, oživuje a dodáva elán a nadšenie, prináša tiež mnohokrát zábavu, radosť, humor, pohodu a čo je v prípade hry, ktorú prinášame tento mesiac ešte dôležité, hra podporuje schopnosť myslieť jasne a preniknúť do podstaty veci.

Hra Opäť v škole vás vráti v čase. Jej cieľom je simulovať školskú dochádzku a s ňou spojené zážitky od materskej školy po školu strednú. Hra tak zachytáva vývinové obdobie od troch rokov (predškolský vek) po cca 19 rokov (dospievanie) strávené dieťaťom v prostredí školy. Každé z období je pritom dôležité. Práve v prípade školy totiž platí niekoľkonásobne, že jednotlivé vzdelávacie stupne sa navzájom ovplyvňujú a v každom z nich čelí škola výzve dieťa navždy získať alebo stratiť. Hra simuluje účinok rôznych premenných z rodinného, školského, vrstovníckeho prostredia a pod. Tak ako počas bežnej školskej dochádzky, je ich dopad častokrát nejasný a nevyspytateľný a jednotlivec sa s nimi musí/mal by nejakým spôsobom vysporiadať. Kľúčovú rolu v školských životoch detí ale zohrávajú učitelia a učiteľky, ktorí si ju aj prostredníctvom tejto hry majú uvedomiť a integrovať.  Hra je preto určená prioritne pre univerzitných študentov a študentky učiteľstva alebo pre osoby pripravujúce sa v rámci terciárneho vzdelávania na pôsobenie v školstve (liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia, sociálna pedagogika,  logopédia….). Môžu si ju zahrať ale i učitelia a učiteľky pôsobiaci v praxi napríklad ako súčasť vzdelávacích aktivít realizovaných školskou psychologičkou/psychológom. V rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania, napr. v učiteľstve pre materské školy a vychovávateľstvo či u budúcich pedagogických asistentov/asistentiek a pod., má táto hra tiež svoje miesto.

Hra v číslach:

  • 1 hrací plán,
  • 2 špeciálne funkcie (políčko O KROK SPÄŤ a PRÁZDNINY),
  • 3-4 hráči/hráčky,
  • 5 samostatných období školskej dochádzky (MŠ, obdobie pred nástupom na ZŠ, 1. stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ, SŠ),
  • 5 návrhov využitia s hry,
  • 6 bodových hodnotení udalostí a ich zvládnutia,
  • 7 hracích políčok v každom období,
  • 12 hracích kartičiek s udalosťami pre každé obdobie,
  • 60 hracích kartičiek v celej hre a množstvo zážitkov.

Bolo to zábavné, aj sme sa zasmiali a radosťou spomínali na situácie, ktoré sa naozaj stali v našom živote. Niektoré karty nás na druhej strane zaskočili (napr. úmrtie spolužiačky alebo ochrnutie žiačky), no uvedomili sme si, že bohužiaľ, aj také veci sa stanú a niektorí žiaci sa musia aj s takýmito problémami popasovať. (Eva, študentka magisterského učiteľského programu)


Bolo zaujímavé prostredníctvom tejto hry znova „prežiť“ školské roky a vyskúšať si, a pokúsiť sa pochopiť rôzne situácie aj z iných uhlov pohľadu. Snažili sme skutočne vcítiť do situácie žiaka, o ktorom sa písalo na kartičke, a porozumieť jeho prežívaniu. (Rada, študent magisterského učiteľského programu)


Hra Opäť v škole bola pre mňa zaujímavou hrou, vďaka ktorej som sa doslova opäť vrátila do školských čias – materskej, základnej a strednej školy. Nie len ja ale aj moji rodičia a sestra. Vybrané kartičky naozaj simulovali situácie, ktoré sa mi/nám udiali a vďaka ním som sa dozvedela, aké zážitky a náročné situácie zažili počas rôznych školských období, nie len školských, ale aj rodinných, s ktorými sa museli určitým spôsobom vysporiadať. Keďže je moja sestra pedagogička, bola to pre ňu zaujímavá skúsenosť a počas hry sa častokrát zamýšľala ako by danú situáciu s dieťaťom riešila, pretože ona ako učiteľka hrá dôležitú rolu vo výchove a vzdelávaní detí. Preto si myslím, že pre učiteľky a učiteľov je táto hra ako stvorená. (Anna, študentka bakalárskeho štúdia psychológie)

Hru nájdete v  členskej zóne v časti Metódy a aktivityRegistrujte sa. Cena ročného prístupu je 30 eur.

Výzvu k platbe dostanete mailom, sledujte preto aj schránku nevyžiadanej pošty.

Túto hru si môžete v pdf verzii zakúpiť bez registrácie v našom e-shope

Pridaj komentár