Osobnostný a sociálny rozvoj

Inšpirácie a tipy

Ako deklarujú mnohé vzdelávacie dokumenty, prierezové témy predstavujú vzdelávacie výzvy a zároveň sa prostredníctvom nich výzvy odrážajúce potreby, hodnoty a smerovanie života súčasnej spoločnosti napĺňajú. Určite nikto nepochybuje, že takouto výzvou môže byť i začlenenie prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj do jednotlivých vzdelávacích oblastí a tém. Hlavný cieľ je pritom jasný – viesť a podporovať komplexný rozvoj žiačok a žiakov a ich životných zručností, vytvárať prostredie pre podporu individuality a zdravého sebavedomia na jednej strane a rozvoj zmyslu pre spoločnosť založenej na rovnosti a tolerancii na druhej strane.

Webových portálov, publikácií či príručiek, ktoré môžu byť zdrojom cvičení pre začlenenie OSR do rôznych predmetov, je naozaj na slovenskom a zahraničnom trhu mnoho. Niekedy sa zdá byť až nemožné, všetky novinky zachytiť a zorientovať sa v nich.

V decembrovom e-booku nájdete na jednom mieste 22 tipov na online a stolové hry, zdroje živých kníh a príbehov či zaujímavé e-learningové kurzy a webstránky. 90% z nich je dostupných zadarmo alebo s nutnosťou bezplatnej registrácie. Sú v angličtine, nemčine, slovenčine ale i s viacerými jazykovými mutáciami.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár