Cestovanie je v súčasnosti pre mnohých životným štýlom. No dnes už netreba ani cestovať, aby ste spoznali iné kultúry a zvyklosti. Stačí sa rozhliadnuť a vnímať ľudí okolo seba. Prepájanie medzi jednotlivými krajinami a národmi snáď nebolo nikdy jednoduchšie. Tento proces so sebou prináša zmenšovanie kultúrnych rozdielov a podľa niektorých i vznik tzv. svetovej kultúry stierajúcej hranice, miestne tradície či regionálne rozdiely. V mnohých krajinách je však naopak spájaný s nestabilitou spôsobenou prehlbovaním kultúrnych, národných či etnických rozdielov, s vlnami prisťahovalectva, nepokojmi či prehlbovaním konzervativizmu. Práve v tejto situácii je potrebné rozvíjať schopnosť pohybovať sa v prostredí rôznych krajín, kultúr a skupín ľudí s rešpektom a akceptáciou ich rovnocennosti. Hlavným cieľom zážitkového bloku „Národná a etnická rozmanitosť“ je rozvíjať akceptáciu, toleranciu a rešpekt voči rozmanitosti jednotlivých krajín, národov a etník.

Blok v číslach: 8 aktivít v rozsahu 495 minút (11 vyučovacích hodín) so 86 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť v rámci prierezových tém Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova a Multikultúrna výchova či na vyučovaní cudzích jazykov, geografie, sociálno-psychologického tréningu, psychológie alebo občianskej náuky.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár