Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy 2.0

20,00 

Lemešová, M. (2021). Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy 2.0. Bratislava: Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie. 213 s.

Učebnica predstavuje odrazový mostík a podporu v tréningových začiatkoch pre študentov a študentky učiteľstva psychológie alebo jednoodborového štúdia psychológie, učiteľov a učiteľky psychológie, školských psychológov a psychologičky a všetkých, ktorých tento spôsob vzdelávania očaril a stal sa ich každodennou súčasťou.

Viac o publikácii v našom článku.

Popis

Lemešová, M. (2021). Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy 2.0. Bratislava: Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie. 213 s.

Učebnica predstavuje odrazový mostík a podporu v tréningových začiatkoch pre študentov a študentky učiteľstva psychológie alebo jednoodborového štúdia psychológie, učiteľov a učiteľky psychológie, školských psychológov a psychologičky a všetkých, ktorých tento spôsob vzdelávania očaril a stal sa ich každodennou súčasťou.

Viac o publikácii v našom článku.