QUESTions 1: Hra plná otázok pre primárne vzdelávanie

10,00 

QUESTions je kartičková hra, ktorá vzišla z našej autorskej dielne v roku 2021. V tomto roku prinášame jej novú verziu určenú pre primárny stupeň vzdelávania. Pomocou hry možno naplniť ciele viacerých vzdelávacích oblastí (napr. Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Človek a svet práce, zdravie a pohyb a i.) a prierezových témach (napr. Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra a i.), ale i v aktivitách špeciálno-pedagogického či psychologického charakteru.

Kategórie: