Psychohygiena v čase pandémie

3 x 3 tipy (nielen) pre prácu s deťmi

Dva mesiace neistoty, obáv a u mnohých často radikálne zmenených podmienok pre fungovanie v osobnom i pracovnom živote sú za nami. Obdobie pandémie a nekompromisnej izolácie prinieslo veľa otázok týkajúcich sa nášho fyzického zdravia, no to psychické, mentálne je rovnako dôležité. Niektoré z našich e-bookov sa témam súvisiacim s duševným zdravím či zvládaním stresu venujú a ponúkajú aktivity a cvičenia pre prácu so školskou triedou v prezenčnej forme výučby. Ich modifikácia je samozrejme možná a v učiteľskej práci im využitie isto nájdete. Rozhodli sme ale, že v máji venujeme priestor aktivitám, ktoré podporujú a rozvíjajú mentálne zdravie, a sú využiteľné aj pri práci s deťmi či celými skupinami dištančne. Ide o tri tipy so stručným vysvetlením, ktoré napomáhajú udržiavať sa „zdravými“, takže ak ste rodič alebo učiteľ či učiteľka, aplikovať ich môžete i na seba. Každý tip dopĺňame troma príkladmi aktivít. Môžete ich deťom zadať na „domácu úlohu“ individuálne alebo ako skupinovú prácu a následne spoločne zdieľať napríklad na online triednickej hodine či ľubovoľnom spoločnom komunikačnom kanáli. Okrem zaujímavých spoločných chvíľ tak získate možnosť odhaliť pohľad na detí na to, čo sa okolo nich deje a zároveň im ukážete cestu, ako to, čo nás ešte zrejme len čaká, zvládnuť čo najlepšie. Poďme na to.

Tip č. 1: Odstup je vraj dobré mať, humor pomôže ho udržať.

Už Viktor E. Frankl vo svoje knihe „Napriek všetkému povedať životu áno“ hovorí o období, ktoré prežil s mnohými inými v koncentračných táboroch počas 2. svetovej vojny, o dôležitosti humoru v ňom. „Humor je zbraňou duše v boji o prežitie,“ opisuje Frankl funkciu „humoru v táboroch“. Robenie si srandy zo situácie, ktorá nie je vonkoncom vtipná, nám pomáha vytvárať si akýsi odstup od toho, čo sa deje. Humor je teda efektívnym spôsobom zvládania stresu a zároveň nástrojom, ktorý umožňuje to, čo sa deje, s ostatnými zdieľať.

Ak si teda kladiete otázku, či je možné sa v týchto pandemických časoch smiať a robiť vtipy na margo korona vírusu, odpoveď je jasná. Práve teraz je ten správny čas a práve teraz je to veľmi dôležité. Zároveň je však potrebné rozoznať hranice toho, čo je a nie je vtipné. Nie každý považuje za humorné a vtipné tie isté veci, rovnako ten istý vtip môže byť niekde veľmi zábavný, no na inom mieste výsostne nevhodný a neprijateľný. A to treba deti učiť, lebo aj pri vtipkovaní a zabávaní sa sú isté hranice.  Byť vtipný nemusí nevyhnutne znamenať žartovať na hranici prijateľnosti. Príkladom je humor v podobe početných návodov ako si správne a dôkladne umývať ruky, ktorý nás núti pousmiať sa a zároveň nás vedie i k želateľnému správaniu. Aké aktivity možno v tejto oblasti zadať deťom?

  • MÔJ VTIPNÝ ZÁŽITOK (tentoraz nie z prázdnin) – povedzte deťom, že sa chcete dozvedieť, ako trávili a trávia svoj čas posledné mesiace. Ich úlohou je zamyslieť sa nad príhodou či situáciou, ktorá sa im počas zatvorenie škôl a dištančnej výučby stala a bola v niečom zábavná a vtipná. Čím mladšia veková kategória detí, tým je ideálnejšie, ak učiteľ/učiteľka s deťmi zdieľa nejaký svoj vtipný zážitok a nastaví tak svojim príkladom „normu humoru“. Aktivitu možno i modifikovať, napríklad tak, že deti pošlú svoje vtipné príbehy učiteľke vopred a hádajú, koho príbeh/historka/zážitok by to mohol byť.
  • SLUŠNÉ JE POZDRAVIŤ – už niekoľko mesiacov fungujeme bez objatí a podaní rúk či bližšieho fyzického kontaktu. Všetci však vedia, že je slušné pozdraviť. Učiteľka vyzve deti, aby našli čo najviac príkladov toho, ako sa možno pozdraviť a pritom dodržať potrebné hygienické pravidlá. Deti môžu zdieľať obrázky či videá, alebo vymýšľať rôzne vtipné, neočakávané a netradičné príklady. Aktivita tiež umožňuje dozvedieť sa viac o špecifikách zdravenia v rôznych kultúrach (príklady možno nájsť napríklad tu, tu či tu). Deti tiež môžu vymyslieť vlastný triedny spôsob zdravenia sa a tešiť sa na stretnutie v škole, kedy ho so spolužiakmi a spolužiačkami vyskúšajú.
  • TVORBA VTIPOV – v tejto aktivite ide o porovnanie toho, ako funguje život bežne s tým, ako sa zmenil počas nútenej izolácie. Deti vytvoria z obrázkov, kresieb, fotografií a pod. obrázkové vtipy (alebo tzv. memes), ktoré túto tému zachytávajú.

Tip č. 2: Kto pozitívne myslí, veľa dobrého (nielen o sebe) zistí.

V mnohých textoch a článkoch, ktoré hovoria o pandemickej situácii, sa stretávame s rôznymi pochmúrnymi víziami a vymenúvaním fatálnych dopadov na ľudí a ich životy. Tieto informácie v nás vyvolávajú strach, beznádej, bezradnosť a vzbudzujú častokrát i nereálne obavy. Ak sa však na kritickú situáciu pozrieme pozitívne, nájdeme i mnoho jej kladov. Tie prinášajú nádej a dodávajú silu a energiu. Je to však výzva. Výzvou tiež môže byť nahradiť svoj slovník plný negatívnych slov a formulácií tými pozitívnymi či hľadanie príležitostí a možností, ako urobiť niečo prospešné. Niekedy to nemusí byť niečo veľké, veď aj teraz sa ukázalo, že niekedy je tým najlepším, čo možno urobiť, nerobiť nič a ostať doma.

  • ZOZNAM POZITÍV – úlohou detí je vytvoriť zoznam kladov momentálnej situácie, pričom je dôležité hľadať také pozitíva, ktoré sa u ostatných nebudú vyskytovať. Môžu hľadať v rôznych oblastiach (učenie, príroda, rodina, čas, sebapoznanie, kamaráti, záujmy…) a zamýšľať sa nad momentmi, ktoré si počas posledných mesiacov najviac užívali
  • SLOVNÍK PLNÝ POZITÍVNYCH SLOV – učiteľ/učiteľka (alebo rodič) vytvorí zoznam najčastejšie používaných negatívnych fráz a vyjadrení detí. Každé dieťa, alebo podskupina, dostane za úlohu vytvoriť z nich pozitívne vyjadrenia vedúce k pozitívnemu mysleniu. Ako by sa dalo zmeniť „mne sa nechce, to nejde, mňa to nebaví“?
  • OCENENIE SEBE SAMÉMU – požiadajte deti, aby sa za niečo, čo počas pandemickej situácie zvládli, sami ocenili. Zároveň skúste nájsť, za čo by ste ich ocenili vy ako učiteľ/učiteľka. A samozrejme, skúste udeliť aspoň jedno ocenenie i sebe:-)

Tip č. 3 Harmonogram v kapse mať a nemusíš nikam utekať.

Domáca izolácia, práca a učenie z domu nám v mnohých ohľadoch zmenili život. Jednou z týchto zmien je strata systému. Počas bežného školského roka fungujú dospelí aj deti podľa viacmenej pevného harmonogramu školského rozvrhu, krúžkov, pracovných dní a víkendov. Tento harmonogram si sčasti tvoríme a sčasti nám ho určuje okolie. Pandemický život bez pravidiel môže na prvý pohľad vyzerať ako dobrý nápad, ale podľa viacerých odborníkov a odborníčok na duševné zdravie nám veľmi neprospieva. Časť rodičov a detí hovorí, že sú v týchto časoch preťažení, majú viac povinností ako boli zvyknutí a cítia sa unavení. Chyba nemusí byť len v reálnom množstve povinností, ale skôr v ich organizácii. Pomôžte deťom pomocou jednoduchých aktivít naučiť sa organizovať si čas.

  • FAREBNÉ PLÁNOVANIE – zadajte alebo si spoločne s deťmi stanovte, ktorým činnostiam patrí aká farba (napr. modrá pre školské učenie, oranžová pre oddych, žltá pre domáce práce, zelená pre pobyt vonku a šport, hnedá pre pomoc blízkym a pod.). Potom deti nechajte, aby zostavili svoj rozvrh za niekoľko uplynulých dní (v závislosti od veku detí) tak, že si políčka vyfarbia v tabuľke, starší môžu použiť tabuľkový editor. Diskutujte spoločne o tom, ako sa ich rozvrhy líšia. So staršími deťmi túto aktivitu môžete pekne využiť aj pri učení zlomkov, percent, grafov, priemerov a pod.
  • HÚSENICA NA RAŇAJKY – jedenie hmyzu nie je v našich končinách veľmi zvykom a vyvoláva skôr odpor. Spýtajte sa detí, aké úlohy, povinnosti, ktoré v týchto časoch majú, v nich vyvolávajú podobný odpor ako predstava zjesť na raňajky húsenicu. Diskutujte o tom, prečo je to tak. Práve tými najmenej obľúbenými úlohami, predmetmi či povinnosťami by sme mali začať deň (dať si húsenicu na raňajky). Ráno máme viac energie aj odhodlania. A navyše ak splníme rýchlo nepríjemnú povinnosť, dodá nám to chuť a motiváciu k tým príjemnejším či jednoduchším povinnostiam. Navyše sa deti takto naučia triediť svoje povinnosti, určiť si priority a posúdiť náročnosť jednotlivých úloh.
  • AKO SI PORADIŤ S NUDOU – niekoho trápi množstvo povinností, iný sa borí s množstvom voľného času. Čo poradiť deťom, keď sa v domácej izolácii nudia? Vytvorte si spoločne zoznam jednoduchých činností, ktoré môžu deti robiť doma aj bez pomoci rodičov (výber činností treba prispôsobiť veku). Môže to byť krátke cvičenie (sprav 10 drepov), drobná pomoc v domácnosti (umy umývadlo v kúpeľni, polej kvety), tvorivá aktivita (vymysli tajničku na nejakú tému, nakresli obrázok), komunikačná aktivita (zavolaj babičke, pošli správu kamarátke). Skladba aktivít by mala byť taká, aby medzi nimi boli užitočné, zábavné a poučné aktivity. Činnosti si deti vytlačia alebo napíšu na papieriky, vložia do krabice či pohára a vždy, keď majú dojem, že sa „nudia“, vyžrebujú si úlohu. V rámci online triednických hodín môžete diskutovať o tom, aké úlohy si kto vyžreboval, či ich splnil a pod.

Ďalšie články a e-booky nájdete v  členskej zóneRegistrujte sa.

Cena ročného prístupu je 30 eur. Výzvu k platbe dostanete mailom, sledujte preto aj schránku nevyžiadanej pošty.

Pridaj komentár