Psychológia hrou

Vyskúšali sme školu hrou aj pri vyučovaní tém zo psychológie…

Psychológia sa v súčasnosti vyučuje aj ako súčasť predmetu občianska náuka už na druhom stupni základných škôl a mnohé psychologické témy sú zaradené aj v obsahu etickej výchovy. V našej praxi sa však často stretávame s tým, že učiteľky a učitelia nevedia, ako tieto témy priblížiť mladším školákom. Jednou z ciest je využiť potenciál spoločenských hier, ktoré deti poznajú a súčasne sa pri ich hraní uplatňujú mnohé psychické procesy, emócie a osobnostné charakteristiky.

 V e-booku Psychológia hrou nájdete 5 tradičných spoločenských hier (spolu 23 strán) upravených tak, že používajú základné pojmy z učiva psychológie (emócie, zmysly, kognitívne procesy a temperamentové typy). Každú z hier možno použiť na zopakovanie a precvičenie pojmov, ale môžu slúžiť aj ako základ pre vysvetlenie toho, ktoré zmysly a kognitívne procesy pri hrách používame, ako sa pri hraní hier prejavuje náš temperament alebo aké emócie pri hraní prežívame. Pripájame aj tipy na ďalšie spoločenské hry, ktoré možno použiť pri vyučovaní tém zo psychológie.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Tipy a nápady.

Pridaj komentár