Niekto by povedal, že sú to nenápadné, ale vytrvalé rebelky, bojovníčky, superhrdinky… Iný zas, že skôr princezné či „popolušky“ čakajúce na princa, ktorý ich zachráni a túžiace po láske. Aký je v súčasnosti obraz dievčaťa a ženy? Čo ho vytvára a ako sa mení v priebehu času? Čo formuje a nasycuje obsah našich konštrukcií dievčenstva a ženskosti? Vychádzame z premisy, že rozhodujúce rozdiely medzi ženami a mužmi sú sociálne konštruované v rôznom čase, v rôznych sociálnych skupinách a kultúrach, ale i vo vnútri jednej kultúry. Delenie na mužov a ženy ako sociálna kategória je všadeprítomné. Prináša odlišné nároky, práva a povinnosti, hodnotu ale i postavenie v spoločnosti. V e-booku spracúvame túto problematiku v snahe odhaliť „ženský“ pohľad na svet a jeho zmeny v celom kontexte, s ambíciou neposilňovať neustále opakujúce sa protiklady mužského a ženského. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť rodovú citlivosť cieľovej skupiny, ktorá sa môže prejaviť v konečnom dôsledku i v iných sférach, v ktorých je jednotlivec konfrontovaný so svojou inakosťou (menšiny, rasy, postihnutia a pod.). Zámerom je odhaliť dominantné kultúrne normy a vzorce, ktoré sú vnímané ako samozrejmé, uvedomiť si ich postavenie v historickom a sociálnom kontexte. E-book si tiež kladie za cieľ identifikovať možnosti ich pretvárania, odmietania ale i vytvárania nových vzorcov správania a vnímania sociálnej reality.

 E-book v číslach: E-book obsahuje päť samostatných aktivít spolu s deviatimi stranami pracovných listov a jeho celkový rozsah je 24 strán. Jednotlivé aktivity ako ucelený blok časovo zaberú minimálne 315 minút (max. až 405 minút) a ponúkajú jednu domácu úlohu (skupinovú úlohu), ktorú však možno realizovať aj na vyučovacej hodine. Možno v ňom nájsť ale aj mnoho odkazov na knižné publikácie, webové stránky a videá využiteľné v ďalšej práci so skupinou.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Tipy a nápady.

Pridaj komentár