Spoznaj svoje emócie

Čoraz častejšie sa stretávame u detí s problémami v oblasti duševného zdravia a pohody…a zdá sa, že sa tieto ťažkosti budú ešte zhoršovať. R. C. Kessler s výskumným kolektívom (2005) zistili, že polovica všetkých celoživotných prípadov duševných porúch sa zistí do veku 14 rokov a viac ako tri štvrtiny do veku 18 rokov. Aj z tohto dôvodu je veľmi dôležité realizovať preventívne intervencie na zlepšenie celkovej pohody detí a zníženie počtu tých, u ktorých sa vyvinú duševné poruchy (Murray & Tostevin, 2023). Ako jeden z kľúčových cieľov preto možno vnímať snahu naučiť deti zvládať emócie už v predškolskom a mladšom školskom veku. V rámci vlastného prežívania máme k dispozícii ich širokú paletu. Medzi základné sú spravidla zaraďované radosť, prekvapenie, hnev, smútok, strach a znechutenie. Zážitkový blok sa venuje prvým piatim z nich a prostredníctvom pripravených aktivít rozvíja zručnosti spojené s rozpoznávaním a lepším zvládnutím vlastných emócií u detí mladšieho školského veku. Jednotlivé aktivity sa venujú konkrétnym základným emóciám, príčinám ich vzniku, identifikácii neverbálnych prejavov, ale aj spôsobom ich zvládnutia.

Blok v číslach: 6 aktivít v rozsahu 270 minút (cca 6 vyučovacích hodín, ale je možné niektoré aktivity rozdeliť i na dve vyučovacie hodiny a ísť viac do hĺbky) s 8 stranami pracovných listov a niekoľkými tipmi detské knihy. Aktivity z tohto zážitkového bloku možno použiť v rámci prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj, na triednických hodinách, v rámci psychologických intervencií či rôznych vyučovacích predmetov (napr. etickej výchovy) v primárnom stupni vzdelávania.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Murray, J., Tostevin, L. (2023). Improving emotion regulation and communication for children: A pre-post trial of a school-based approach. Mental Health & Prevention, 30. https://doi.org/10.1016/j.mhp.2023.200282.

Kessler, R.C., Berglund, P. , Demler, O., Jin, R., K.R. Merikangas, K.R., Walters. E.E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 62(6), pp. 593-602, 10.1001/archpsyc.62.6.593.

Pridaj komentár