Stres, v strese, so stresom…

Slovo stres sa skloňuje v mnohých súvislostiach. Všetci sa s ním občas stretávame – v práci, v škole, vo vzťahoch…  Dlhodobý (tzv. chronický) aj krátkodobý a intenzívny (tzv. akútny) stres môže ohroziť naše psychické aj fyzické zdravie. Každý z nás na záťažové situácie v živote reaguje trochu inak. Máme vlastné (viac či menej efektívne) stratégie, ako sa so stresom vyrovnať. Cieľom zážitkového bloku „Desatoro boja proti stresu“ je uvedomiť si rôzne zdroje stresu v živote a možnosti sebaobrany proti stresu, vedieť rozlíšiť vnútorné a vonkajšie zdroje a príznaky stresu, porozumieť ako prebieha stresová reakcia a uvedomiť si vplyv dlhodobého stresu na naše správanie a zdravotný stav.

Blok v číslach: 8 aktivít v rozsahu 180 minút (4 vyučovacie hodiny) s 12 stranami pracovných listov a obrázkov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť v rámci preventívnych aktivít vedených školským psychológom, na hodinách sociálno-psychologického tréningu, v predmetoch psychológia alebo etická výchova.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Prevencia.

Pridaj komentár