Štyri tváre temperamentu

Sangvinik, melancholik, cholerik a flegmatik. Kto by ich nepoznal? Antická temperamentová typológia, ktorej autorstvo sa pripisuje gréckym lekárom Hippokratovi a Galenovi, patrí k všeobecne známym poznatkom psychológie. Napriek tomu, že zdôvodnenie štyroch temperamentových typov sa nezakladá na výskumných zisteniach a súčasná veda už ho dávno prekonala, je stále neodmysliteľnou súčasťou väčšiny základných učebníc psychológie. Cieľom zážitkového bloku Štyri tváre temperamentu je porozumieť postaveniu temperamentových vlastností v komplexnom súbore vlastností osobnosti, ale tiež kriticky zhodnotiť rôzne interpretácie a typológie temperamentových vlastností.

Blok v číslach: 5 aktivít v rozsahu 90 – 100 minút (2 vyučovacie hodiny) s 10 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť na hodinách psychológie, občianskej náuky, sociálno-psychologického tréningu, biológie alebo slovenského jazyka.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár