Učenie je zážitok

Raz zažiť je viac ako stokrát počuť. A platí to aj pri učení. Skúšanie nových vecí – dotykov, chutí, činností – je základom spoznávania sveta prakticky od narodenia. Čím sme starší, tým viac však máme tendenciu pri učení nahrádzať skutočné zážitky sprostredkovanými informáciami. A to sa deje aj v škole. Hoci nie je možné (a často ani bezpečné) všetko školské učivo „zažiť na vlastnej koži“, mali by sme sa snažiť prepašovať do školských lavíc čo najviac zážitkov.
Zážitkové učenie vo forme hier, príbehov, experimentov, exkurzií, bádateľských aktivít a pod. deti zvyčajne baví, vyvoláva pozitívne emócie a príjemné zážitky. Tento „príjemný zážitok“ psychológovia a psychologičky nazývajú aj „flow“ (v preklade stav prúdenia alebo plynutia, viac pozri v M. Czikszentmihalyi: Flow: Psychológia optimálneho prežívania). Dochádza k nemu, keď sa človek pri vykonávaní nejakej činnosti plne ponorí do jej prežívania. V tomto stave sa plne sústredí na činnosť samotnú, nie na seba či svoje emócie. Práve táto spontánna koncentrácia a jednota prežívania a správania je zdrojom radosti a šťastia. Pozitívne emócie prispievajú aj k tomu, že nám zážitky a z nich odvodené poznatky ľahšie utkvejú v pamäti.

Príklady zážitkových aktivít nájdete aj v našich e-bookoch alebo sa príďte inšpirovať na seminár Ako si užiť učenie.

Pridaj komentár