Učenie nás baví aj doma

Tipy a odporúčania pre rodičov

V týchto dňoch často zaznieva názor, že mnohé veci, na ktoré sme boli zvyknutí, už nebudú ako predtým. A jednou z nich je aj vzdelávanie. Prerušenie tradičného školského vyučovania pre väčšinu z nás postavilo „na hlavu“ asi všetko, čo si pod pojmom „škola“ predstavujeme. Z učiteľov a učiteliek zvyknutých predovšetkým na osobný kontakt s deťmi sa zo dňa na deň majú stať IT špecialisti krížení s televíznou hviezdou a youtuberom. A to všetko s bežným domácim IT vybavením, ktoré zdieľajú s celou rodinou.  Rodičia sa zrazu majú omnoho viac podieľať na vyučovaní svojich detí. A každý má inú stratégiu: niekto očakáva, že to učitelia a deti nejako zvládnu, niekto berie iniciatívu do svojich rúk a stáva sa učiteľom – samoukom, a niekto si frustráciu z novej situácie vylieva v internetových fórach… Všetci sa však s touto situáciou musíme nejako vyrovnať. Poďme sa teda na to pozrieť z rôznych perspektív.

 1. Nemusí to byť také zlé! Pre mnohé deti môže mať učenie v domácom prostredí viaceré výhody:
 • Deti môžu postupovať vlastným tempom, niekto v škole nestíha ako ostatní, nevie sa dostatočne sústrediť, potreboval by častejšie prestávky. To všetko si doma môžeme dopriať.
 • Pri učení môžeme rešpektovať denné krivky výkonnosti a unaviteľnosť detí. Pre psychológov je už dlho známe, že teenageri sú aktívni v inom čase ako menšie deti. Doma sa môže každý venovať učeniu vtedy, keď sa cíti najviac vitálny a pripravený na učenie.
 • Odpadáva porovnávanie a konkurencia. Pre niekoho je konkurenčné prostredie motivujúce, ale vo všeobecnosti porovnávanie deťom skôr škodí. Doma deti nevedia, či ich niekto predbehol alebo mal viac bodov. Ráta sa len vlastná snaha a napredovanie.
 1. Má to ale aj háčik… A nie jeden! Nevýhody učenia v domácom prostredí už určite rodičia zaregistrovali:
 • Doma je veľa podnetov, ktoré deti pri učení rozptyľujú (prítomnosť iných ľudí, zdieľanie priestoru či technológií so súrodencami, domáce povinnosti, lákadlá v podobe médií, zábavy a pod.).
 • Doma je ťažké deti k učeniu motivovať. Často sa hneváme na prevládajúcu vonkajšiu motiváciu v podobe známok alebo skupinového efektu tradičnej školskej výučby. A teraz sa pri domácom učení ukazuje, že sa mnohé deti bez týchto vonkajších motivátorov učiť nechcú.
 • Niektoré deti sa nevedia učiť samé. Buď je to preto, že sú ešte malé a nemajú vybudované potrebné návyky. Alebo sú staršie, ale ich stratégie učenia nie sú dostatočne efektívne.
 1. Čo by si mali rodičia uvedomiť?
 • Deti sa doma skutočne učia inak ako v škole. Aj keď to navonok vyzerá, že im vyhovuje nechodiť do školy, je to aj pre nich nová situácia. Vytrhnutie zo stereotypu, zadávanie úloh na diaľku či tlak rodičov môže pôsobiť stresujúco.
 • Doba, v ktorej teraz žijeme prináša do rodín obavy o vlastné zdravie, zdravie blízkych či celkovo o budúcnosť. Deti tieto obavy dospelých vnímajú, často prežívajú úzkosť, o ktorej nehovoria. Tá im môže brániť sústrediť sa na bežné činnosti a aj na učenie.
 • Nie je dôležité prebrať všetko učivo, dôležité je, aby deti nestratili bežné učebné návyky, rozvíjali tvorivosť, myslenie, riešenie problémov. Obsah učiva sa dá dobehnúť, ale ak necháme deti upadnúť do stereotypu domáceho “ničnerobenia”, bude náročné vrátiť sa do školskej reality, naskočiť znova do kolobehu bežných povinností.
 1. Ako môžu rodičia deťom doma s učením pomôcť?
 • Vytvorte si režim, ktorý vám aj deťom v medziach možností vyhovuje. Spravte si rozvrh hodín a iných domácich činností. Rituály deťom pomáhajú prekonávať náročné situácie a zorientovať sa v nových podmienkach (dvojnásobne to platí o deťoch s rôznymi špecifickými vzdelávacími potrebami). Preto buďte dôslední. Dodržiavať režim musia najmä rodičia.
 • Učte deti dávať si krátkodobé reálne ciele. Ak učitelia a učiteľky pošlú v pondelok úlohy na celý týždeň, rozdeľte si ich spoločne s deťmi na menšie časti. Napíšte si spolu plán na najbližšie obdobie a odškrtávajte si, čo ste už splnili.
 • Učte deti samostatnosti. Nerobte za deti to, čo dokážu sami. Povzbudzujte ich. Dôverujte im, že si poradia. Investícia do podpory samostatnosti detí sa vám vráti v podobe pokoja na prácu a oddych.
 • Snažte sa vyvolávať aj v týchto náročných časoch pozitívne emócie. Tešte sa spolu s deťmi z maličkostí. Oceňujte aj drobné úspechy. Využite príležitosť urobiť si navzájom radosť.
 • Hrajte sa. Spoločenské hry pomáhajú rozvíjať myslenie, pamäť, pozornosť a ďalšie užitočné životné zručnosti. Navyše vám aj deťom spoločne strávený čas pomôže prekonávať úzkosť, obavy a napätie.
 • Prepájajte učenie s každodennými činnosťami. Učenie doma je jedinečnou príležitosťou ukázať deťom, že školské učivo je v skutočnosti všade okolo nás. Napr. pri varení obeda sa nájde množstvo príkladov: matematika (množstvo surovín, sčítanie, násobenie), fyzika (premena jednotiek, čas, skupenstvo), slovenčina (dynamický opis, určovanie gramatických kategórií názvov jednotlivých surovín), cudzí jazyk (slovná zásoba k téme jedlo, pracovný postup), chémia (Je omáčka emulzia? A aké prvky obsahujú potraviny, z ktorých varíme?), biológia (tráviaca sústava a zdravá strava), geografia (Z akých krajín pochádzajú potraviny, ktoré jeme?)…
 • Spájajte sa. Jednou z nevýhod domáceho učenia je chýbajúca interakcia s inými deťmi a s učiteľmi. Ak učitelia a učiteľky Vašich detí nevytvárajú príležitosti pre spoločné online učenia napr. formou videokonferencie, umožnite deťom, aby boli v kontakte so spolužiakmi a spolužiačkami (telefonicky, prostredníctvom četu a pod.). Tento čas nemusia venovať len učeniu, stačí, keď budú komunikovať s rovesníkmi a rozvíjať tak svoje sociálnej zručnosti.
 • Chopte sa príležitosti. Situácia, do ktorej sme sa dostali, je náročná. Mnohí ľudia sa však domnievajú, že je to šanca zmeniť svoje priority a posunúť sa vpred. Berte domáce vzdelávanie ako príležitosť naučiť deti veci, ktoré sa v škole nenaučia. Môžete ich tou najprirodzenejšou formou – učením pozorovaním a nápodobou – naučiť, ako sa správať v krízových situáciách, ako byť zodpovedný za seba aj za druhých, ako sa starať o svoje zdravie, ako sa deliť, pomáhať slabším, starším, byť tolerantný a empatický… Práve teraz je ten správny čas byť deťom dobrým príkladom.

A na záver niekoľko inšpirácií pre domáce učenie z našich článkov a voľne dostupných e-bookov, v ich závere nájdete aj pracovné listy a námety na aktivity:

Podporujte deti v čítaní.

Hovorte s deťmi o zdraví, teraz je to viac ako aktuálne.

Majú vaše deti rady Harryho Pottera? Využite to pri učení.

Pozrite sa na tradičné predmety v časových súvislostiach.

Precvičujte si násobilku, slovíčka a iné témy trochu inak.

Vystúpte zo stereotypu a rozvíjajte tzv. laterálne myslenie.

Učte deti vnímať ľudí okolo seba.

Zabavte sa a naučte sa niečo o emóciách.

Rozvíjajte tvorivosť detí a zamyslite sa spoločne „čo by bolo keby“…

Pridaj komentár