Pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, zdravá a na živiny bohatá a rozmanitá strava, dostatočné množstvo spánku, vyhýbanie sa alkoholu, fajčeniu a dlho trvajúcim stresovým situáciám  – to sú asi základné  atribúty podporujúce zdravie. Napriek tomu, že sú tieto informácie všeobecne známe, riadiť sa nimi je náročné. A najmä, mnohokrát sa snažíme vyhnúť, obchádzať či hľadať dôvody, prečo sa to nedá či vyhľadávame situácie, ktoré nám môžu ublížiť. Ľudia sa už v minulosti snažili nájsť cesty a spôsoby ako uniknúť z aktuálnej životnej situácie, zažiť vzrušenie, radosť a spokojnosť či nabudiť inšpiráciu. V priebehu rokov sa počet týchto spôsobov zväčšil, rovnako ako i rýchlosť, ktorou dokážu žiadané emócie sprostredkovať. Rozšírili sa prírodné ale i umelo syntetizované psychoaktívne látky ako i ponuka extrémnych (adrenalínových) zážitkov. Hlavným cieľom zážitkového bloku „Zdravý životný štýl“ je rozšíriť spektrum stratégií správania vedúcich k zdravému životnému štýlu. Zameriava sa najmä na odhaľovanie tých ciest, ktoré predchádzajú rozvoju rizikového správania a vedú k posilneniu zdravého životného štýlu spojeného so zdravým stravovaním, pravidelným pohybom, dostatočným spánkoch či ochrane zdravia.

Blok v číslach: 9 aktivít v rozsahu 615 minút (viac ako 13 vyučovacích hodín) s 33 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku sú využiteľné v rámci Osobnostného a sociálneho rozvoja, Mediálnej výchovy a Tvorby projektu a prezentačných zručností a pri vyučovaní psychológie, sociálno-psychologického tréningu, biológie, fyziky, slovenského jazyka a občianskej náuky.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Prevencia.

Pridaj komentár