Kritické myslenie a práca so zdrojmi prezenčne aj online…

Žijeme v tzv. digitálnej dobe, ktorá vďaka internetu a širokej dostupnosti internetového pripojenia a mobilných zariadení takmer kdekoľvek, umožňuje obrazne povedané nosiť všetky informácie sveta vo vrecku. Zvádza to neraz k presvedčeniu, že sa nič netreba učiť naspamäť, že je všetko možné ľahko nájsť. Má to však aj svoje nevýhody. O tom nás denne presviedča aj súčasná pandemická kríza spojená s ochorením COVID-19. Stávame sa obeťou tzv. infodémie. Informáciami sme zahltení, máme ich často viac, ako by sme potrebovali a vybrať si z nich tie správne nie je jednoduché. Navyše mnohé informácie dostupné na internete môžu byť neúplné, skreslené, neaktuálne, nepravdivé, zámerne upravené a neraz škodlivé či dokonca zdravie a život ohrozujúce. Preto sa kritické myslenie a schopnosť hodnotiť a selektovať informácie a ich zdroje stávajú kľúčovými zručnosťami 21. storočia. A v školských laviciach by mali mať pevné a čestné miesto.

V našom májovom e-booku, ktorý symbolicky publikujeme 3. 5., kedy si pripomíname deň slobody tlače, nájdete postup, ako naučiť žiakov a žiačky hodnotiť online zdroje, ako triediť informácie podľa vopred zadaných kritérií, ako získané informácie spracovať do podoby pojmovej mapy a tiež spolupracovať v skupine, konfrontovať svoje názory a argumentovať.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Metódy a aktivity.

Pridaj komentár