Učenie nás baví je vzdelávacou platformou, ktorá poskytuje ľuďom pôsobiacim v školstve (v učiteľských, vychovávateľských, psychologických, poradenských či vedúcich pozíciách) ale aj tým, ktorí majú úzky kontakt so školou či vzdelávaním (rodičom školopovinných detí, ľuďom pôsobiacim v neformálnom vzdelávacom systéme a pod.), priestor obľúbiť si učenie, nachádzať v ňom zábavu a potešenie.

V našom slovenskom školstve pracujeme už viac ako 20 rokov a vyskúšali sme si toho naozaj veľa – učenie na základnej, strednej aj vysokej škole, prácu v pozícii školskej psychologičky, učenie v rámci voľnočasových aktivít detí, aj vzdelávanie a poradenstvo pre rodičov. Pracovali sme s „domovákmi“, s deťmi žijúcimi vo vylúčenej komunite aj s deťmi s rôznymi typmi porúch a postihnutí, s deťmi predškolského veku, školákmi a „poriadnymi“ pubertiakmi, mladými dospelými, aj s tými v zrelšom veku. Každá skupina so sebou nesie potrebu myslieť inak a hľadať cesty, ako z učenia spraviť zážitok. S jednými sa venujeme tomu, aby si učenie obľúbili a „šli do toho“, ďalších sa snažíme inšpirovať, zlepšovať to, čo už robia a obohatiť spôsoby, akými vyučujú, o nový rozmer.

Učiť a učiť sa – zdá sa to byť jednoduché, no v skutočnosti to tak nie je. Stojí to veľa času, ešte viac nadšenia a vytrvalosti, množstvo nápadov a inšpirácie, kopec zručností a organizovanosti… A aj preto sa chceme podeliť o svoje skúsenosti a nápady prostredníctvom  online dostupných vzdelávacích materiálov a seminárov. To je ten dôvod, prečo sme sa v apríli 2018 definitívne rozhodli, že do toho ideme a vytvorili sme Učenie nás baví. Pri všetkom, čo ponúkame, sa opierame nielen o naše skúsenosti, ale aj o aktuálne psychologické poznatky, vlastné výskumy a výskumné zistenia iných, či už doma alebo v zahraničí. Pravidelne si mapujeme potreby ľudí pôsobiacich v praxi a snažíme sa reagovať na ich aktuálne požiadavky či situácie, ktoré sa v škole vyskytnú.

Na webstránke, ktorú ste si práve otvorili, nájdete rôzne voľne dostupné materiály, aktivity či tipy a nápady pre vyučovanie a učenie rôznych vzdelávacích predmetov a na rôznych vzdelávacích stupňoch. Zároveň však prinášame aj materiály dostupné len tým, ktorí sa rozhodnú stať súčasťou Učenie nás baví ako registrovaní členovia a členky. A samozrejme, ponúkame možnosť vidieť sa naživo na niektorom z našich seminárov priamo u Vás v škole.

Veríme, že Vás bude učenie s nami baviť a chytí Vás za srdce. Rovnako ako nás.

Miroslava Lemešová
absolventka učiteľského štúdia psychológie a nemeckého jazyka, špecializačného štúdia školskej psychológie a doktorandského štúdia školskej pedagogiky, certifikovaná lektorka vzdelávania dospelých, má skúsenosti so vzdelávaním a poradenstvom pre deti z menej podnetného sociálneho prostredia

Lenka Sokolová
absolventka učiteľského štúdia psychológie a anglického jazyka, špecializačného štúdia školskej psychológie a doktorandského štúdia pedagogickej psychológie, pracovala ako školská psychologička, ako učiteľka na základnej a strednej škole, aj ako lektorka vzdelávania pre rodičov, učiteľov a školských psychológov

Správcom stránky je spoločnosť Diffway, s. r. o., IČO 51 321 521, so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 125759/B, na druhej strane.

Kontakt
e-mail: info@ucenienasbavi.sk