• Nápady a materiály pre vyučovanie.

  • Vzdelávacie semináre pre učiteľov a rodičov.

Vitajte!

Učenie nás baví: pre učiteľov, študentov učiteľstva, školských psychológov a rodičov.

Opäť v škole

Hra vracajúca do školských čias

Máš už svojho avatara?

Alebo dve vyučovacie hodiny na štyri rôzne spôsoby

Staroba

Za ostatný rok, rok poznačený najmä pandémiou koronavírusu, sa pojmy ako staroba či seniorstvo (ľudia vo veku nad 65 rokov) spomínali častejšie ako obvykle.

Babkin album

Digitálna fotografia pomaly z našich domácností vytláča tradičné fotoalbumy. Ale možno ešte nejaký starý album po babičke doma nájdete…

Som dievča

Niekto by povedal, že sú to nenápadné, ale vytrvalé rebelky, bojovníčky, superhrdinky…

Komiksy vo vyučovaní

Asi každý pozná nejaký komiksový príbeh.

Budeme (sa) učiť online?

Školský rok 2020/21 nám zrejme utkvie v pamäti ako rok nepredvídateľných situácií, zmien a prekvapení.

superHRDINSTVO

Dá sa so superschopnosťami narodiť? Alebo sa superhrdinami stávame počas života…?

Psychohygiena v čase pandémie

3 x 3 tipy (nielen) pre prácu s deťmi

Reflexia 20-20

20 spôsobov ako urobiť reflexiu do 20 minút

Učenie nás baví aj doma

Tipy a odporúčania pre rodičov

Učenie nás baví aj na diaľku

Tipy pre učiteľky a učiteľov

V sieti času

Čas je fascinujúca súčasť nášho bytia, prelína sa všetkými oblasťami nášho poznania a nedá sa urýchliť, spomaliť ani zastaviť.

Ja ako mesto, my ako krajina

Kam smerujeme ako jednotlivci aj ako spoločnosť? A aké hodnoty a postoje nás vedú?

O čarodejníkoch a mukloch

…alebo o rôznorodosti, predsudkoch a stereotypoch.

ekoLOGICKY

Nachádzame sa v období krátko pred koncom kalendárneho roka, kedy si zvykneme dávať predsavzatia na ten nasledujúci.

Sociálno-psychologický tréning

…nie je celkom tradičný školský predmet. V školách by však mohol mať svoje miesto.

O strachu a úzkosti

… s deťmi treba hovoriť a netreba ho podceňovať a zľahčovať.

O rozmanitosti detí

„My tu inakosť vítame“, zdôraznila. „Váš Barnaby sa vznáša. No a čo? Máme tu šesťročné dieťa, ktoré skáče ako kengura.

Technológie v triede: prečo áno a ako nie

Deti sú obklopené technológiami počas celého dňa. Máme im ich ponúkať ešte aj v škole?

Roz-de-ľo-va-nie do skupín

Aj keď prevláda názor, že by sme mali skôr spájať, nie rozdeľovať, rozdeľovaniu sa jednoducho pri práci so skupinami nevyhneme.

Aby sa v škole cítili dobre…

Dnes už asi nikto nepochybuje o tom, že k školskému úspechu a harmonickému fungovaniu detí v škole neprispieva len kvalita výučby a vyučovacích metód.

Aj komunikovať sa treba učiť

…a je fajn začať s tým už na prvom stupni základnej školy.

Klobúkové myslenie

Klobúk dotvára našu osobnosť. A môže sa stať súčasťou nášho “ja” rovnako ako spôsob nášho uvažovania…

Poznávanie seba

Poznám ťa ako svoje topánky… povieme niekomu, o kom si myslíme, že ho veľmi dobre poznáme, možno lepšie, ako sa pozná on sám.

Opakovanie trochu inak

Niektorí učitelia zastávajú názor, že určité veci sa jednoducho treba naučiť naspamäť: násobilku, nepravidelné slovesá, hlavné mestá…

Aj učiť sa treba naučiť

Čo by ste odpovedali, ak by sa vás niekto spýtal, od čoho závisí úspech v učení?

Na horskej dráhe emócií

Život s teenagerom môže niekedy pripomínať jazdu na horskej dráhe.

Psychológia v občianskej

Vyskúšajte trochu iné zadania pre psychologické témy v občianskej náuke…

Psychológia hrou

Vyskúšali sme školu hrou aj pri vyučovaní tém zo psychológie…

[kju: a:r]

QR kódy možno poznáte z obalov výrobkov alebo z faktúr. Že vlastne neviete, čo to je, a čo s tým v škole? 

Späť do školy

7 tipov pre rodičov ako deťom spríjemniť návrat do školy po prázdninách

Deti a technológie

Dnešní školáci vyrastajú od útleho detstva v digitálnom svete. Ako ich učiť tak, aby sa v ňom nestratili?

Duševné zdravie

Byť zdravý neznamená len nepociťovať fyzickú bolesť. Duševné zdravie si zaslúži rovnakú pozornosť ako to fyzické.

Učenie je zážitok

Raz zažiť je viac ako stokrát počuť. A platí to aj pri učení.

Niečo o talente

Legenda hovorí, že grécky boh Zeus mal deväť dcér, bohýň, múz, ktoré stelesňovali deväť umení. Len vyvolených múza „pobozkala“ a odovzdala mu tak talent svojho umenia…

Stres, v strese, so stresom…

Slovo stres sa skloňuje v mnohých súvislostiach. Všetci sa s ním občas stretávame – v práci, v škole, vo vzťahoch… 

Zdravý životný štýl

Pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, zdravá a na živiny bohatá a rozmanitá strava, dostatočné množstvo spánku, vyhýbanie sa alkoholu, fajčeniu a dlho trvajúcim stresovým situáciám  – to sú asi základné  atribúty podporujúce zdravie.

Záškoláctvo

Bolo by úžasné, keby všetky deti do školy chodili rady. A bolo by ešte úžasnejšie, keby všetky deti do školy aspoň chodili. Bohužiaľ sa to však u všetkých detí splniť nedá.

Rozvíjanie schopností

Dôležitým aspektom života človeka je jeho výkon a výkonnosť, čo niekoľkonásobne platí v školskom prostredí zameranom práve na dosahovanie výkonu a s tým spojeným (ne)úspechom.

Poznávanie ľudí okolo nás

Každodenne prichádzame do kontaktu s inými ľuďmi. Pracujeme a spolupracujeme, hľadáme riešenia vzniknutých ťažkostí, zdieľame naše zážitky, myšlienky, spomienky…

Príslušnosť k národu a etniku

Cestovanie je v súčasnosti pre mnohých životným štýlom. No dnes už netreba ani cestovať, aby ste spoznali iné kultúry a zvyklosti. Stačí sa rozhliadnuť a vnímať ľudí okolo seba.

Náboženstvo

Kríž, Dávidova hviezda, koleso Dharmy, viera v jedného či viacerých bohov, prísne dodržiavanie rituálov a tradícií či voľnosť v chápaní predpísaného…

Trieda plná pohody

Pozitívna a spolupracujúca klíma v školskej triede je jedným z dôležitých predpokladov úspešného učenia a kladného vzťahu detí ku škole.

City a emócie

Emócie a city sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Všetci ich prežívame a často nás ovplyvňujú viac, ako by sme chceli.

Štyri tváre temperamentu

Sangvinik, melancholik, cholerik a flegmatik. Kto by ich nepoznal?

Tvorivosť

Tvorivosť sa často nesprávne prisudzuje len umelecky činným ľuďom, tvorivé schopnosti však môžeme uplatniť aj v každodennom živote.

Inteligencia 7x inak

Meranie inteligencie patrí k ústredným témam modernej psychológie. Už viac ako 100 rokov vznikajú nové teórie, definície a aj testy inteligencie.

Kto alebo čo je osobnosť?

Kto je najväčšou osobnosťou slovenských dejín alebo svetovej politickej scény? Možno sa treba opýtať trochu inak…