• Tipy a nápady

  • Vzdelávanie a tréningy

  • Metódy a aktivity

  • Učenie hrou a zážitkom

Vitajte!

Učenie nás baví: pre učiteľov, študentov učiteľstva, školských psychológov a rodičov.

Spoznaj svoje emócie

Čoraz častejšie sa stretávame u detí s problémami v oblasti duševného zdravia a pohody

QUESTions 1

hra plná otázok pre primárne vzdelávanie

Kvarteto zdravého života

Hra na tému zdravý životný štýl

INAKosti

Každý človek je niekedy súčasťou menšiny a inokedy súčasťou väčšiny…

Prázdninový denník

Online aktivít už bolo dosť…

Pohoda v krabici

Máte radi sušienky? A kam si ich doma odkladáte?

(Ne)bezpečné miesta

Cítite sa  bezpečne, keď sa v noci prechádzate sami po meste?

Škola? V pohode…

alebo zopár aktivít na tému well-being v škole.

Zmapuj si to…

Kritické myslenie a práca so zdrojmi prezenčne aj online…

Apríl

Viac ako jeden dôvod na úsmev

Naštartuj sa!

Rozohrievačky (nielen) do online priestoru

Opäť v škole

Hra vracajúca do školských čias

Máš už svojho avatara?

…alebo dve vyučovacie hodiny na štyri rôzne spôsoby.

Staroba

Za ostatný rok, rok poznačený najmä pandémiou koronavírusu, sa pojmy ako staroba či seniorstvo (ľudia vo veku nad 65 rokov) spomínali častejšie ako obvykle.

Babkin album

Digitálna fotografia pomaly z našich domácností vytláča tradičné fotoalbumy. Ale možno ešte nejaký starý album po babičke doma nájdete…

Som dievča

Niekto by povedal, že sú to nenápadné, ale vytrvalé rebelky, bojovníčky, superhrdinky…

Komiksy vo vyučovaní

Asi každý pozná nejaký komiksový príbeh.

superHRDINSTVO

Dá sa so superschopnosťami narodiť? Alebo sa superhrdinami stávame počas života…?

Reflexia 20-20

20 spôsobov ako urobiť reflexiu do 20 minút

V sieti času

Čas je fascinujúca súčasť nášho bytia, prelína sa všetkými oblasťami nášho poznania a nedá sa urýchliť, spomaliť ani zastaviť.

Ja ako mesto, my ako krajina

Kam smerujeme ako jednotlivci aj ako spoločnosť? A aké hodnoty a postoje nás vedú?

O čarodejníkoch a mukloch

…alebo o rôznorodosti, predsudkoch a stereotypoch.

ekoLOGICKY

Nachádzame sa v období krátko pred koncom kalendárneho roka, kedy si zvykneme dávať predsavzatia na ten nasledujúci.

Sociálno-psychologický tréning

…nie je celkom tradičný školský predmet. V školách by však mohol mať svoje miesto.

O rozmanitosti detí

„My tu inakosť vítame“, zdôraznila. „Váš Barnaby sa vznáša. No a čo? Máme tu šesťročné dieťa, ktoré skáče ako kengura.

Technológie v triede: prečo áno a ako nie

Deti sú obklopené technológiami počas celého dňa. Máme im ich ponúkať ešte aj v škole?

Roz-de-ľo-va-nie do skupín

Aj keď prevláda názor, že by sme mali skôr spájať, nie rozdeľovať, rozdeľovaniu sa jednoducho pri práci so skupinami nevyhneme.

Aby sa v škole cítili dobre…

Dnes už asi nikto nepochybuje o tom, že k školskému úspechu a harmonickému fungovaniu detí v škole neprispieva len kvalita výučby a vyučovacích metód.

Aj komunikovať sa treba učiť

…a je fajn začať s tým už na prvom stupni základnej školy.

Klobúkové myslenie

Klobúk dotvára našu osobnosť. A môže sa stať súčasťou nášho „ja“ rovnako ako spôsob nášho uvažovania…

Poznávanie seba

Poznám ťa ako svoje topánky… povieme niekomu, o kom si myslíme, že ho veľmi dobre poznáme, možno lepšie, ako sa pozná on sám.

Opakovanie trochu inak

Niektorí učitelia zastávajú názor, že určité veci sa jednoducho treba naučiť naspamäť: násobilku, nepravidelné slovesá, hlavné mestá…

Aj učiť sa treba naučiť

Čo by ste odpovedali, ak by sa vás niekto spýtal, od čoho závisí úspech v učení?

Psychológia ako súčasť občianskej náuky

Vyskúšajte trochu iné zadania pre psychologické témy v občianskej náuke…

Psychológia hrou

Vyskúšali sme školu hrou aj pri vyučovaní tém zo psychológie…

Kto alebo čo je osobnosť?

Kto je najväčšou osobnosťou slovenských dejín alebo svetovej politickej scény? Možno sa treba opýtať trochu inak…

Deti a technológie

Dnešní školáci vyrastajú od útleho detstva v digitálnom svete. Ako ich učiť tak, aby sa v ňom nestratili?