• Tipy a nápady

  • Vzdelávanie a tréningy

  • Metódy a aktivity

  • Učenie hrou a zážitkom

Zmapuj si to…

Kritické myslenie a práca so zdrojmi prezenčne aj online

Apríl

Viac ako jeden dôvod na úsmev

Naštartuj sa!

Rozohrievačky (nielen) do online priestoru

Opäť v škole

Hra vracajúca do školských čias

Máš už svojho avatara?

Alebo dve vyučovacie hodiny na štyri rôzne spôsoby

Staroba

Za ostatný rok, rok poznačený najmä pandémiou koronavírusu, sa pojmy ako staroba či seniorstvo (ľudia vo veku nad 65 rokov) spomínali častejšie ako obvykle.

Babkin album

Digitálna fotografia pomaly z našich domácností vytláča tradičné fotoalbumy. Ale možno ešte nejaký starý album po babičke doma nájdete…

Som dievča

Niekto by povedal, že sú to nenápadné, ale vytrvalé rebelky, bojovníčky, superhrdinky…

Komiksy vo vyučovaní

Asi každý pozná nejaký komiksový príbeh.

Budeme (sa) učiť online?

Školský rok 2020/21 nám zrejme utkvie v pamäti ako rok nepredvídateľných situácií, zmien a prekvapení.

superHRDINSTVO

Dá sa so superschopnosťami narodiť? Alebo sa superhrdinami stávame počas života…?

Psychohygiena v čase pandémie

3 x 3 tipy (nielen) pre prácu s deťmi

Reflexia 20-20

20 spôsobov ako urobiť reflexiu do 20 minút

Učenie nás baví aj doma

Tipy a odporúčania pre rodičov

Učenie nás baví aj na diaľku

Tipy pre učiteľky a učiteľov

V sieti času

Čas je fascinujúca súčasť nášho bytia, prelína sa všetkými oblasťami nášho poznania a nedá sa urýchliť, spomaliť ani zastaviť.

Ja ako mesto, my ako krajina

Kam smerujeme ako jednotlivci aj ako spoločnosť? A aké hodnoty a postoje nás vedú?

O čarodejníkoch a mukloch

…alebo o rôznorodosti, predsudkoch a stereotypoch.

ekoLOGICKY

Nachádzame sa v období krátko pred koncom kalendárneho roka, kedy si zvykneme dávať predsavzatia na ten nasledujúci.

Sociálno-psychologický tréning

…nie je celkom tradičný školský predmet. V školách by však mohol mať svoje miesto.

O strachu a úzkosti

… s deťmi treba hovoriť a netreba ho podceňovať a zľahčovať.

O rozmanitosti detí

„My tu inakosť vítame“, zdôraznila. „Váš Barnaby sa vznáša. No a čo? Máme tu šesťročné dieťa, ktoré skáče ako kengura.

Technológie v triede: prečo áno a ako nie

Deti sú obklopené technológiami počas celého dňa. Máme im ich ponúkať ešte aj v škole?

Roz-de-ľo-va-nie do skupín

Aj keď prevláda názor, že by sme mali skôr spájať, nie rozdeľovať, rozdeľovaniu sa jednoducho pri práci so skupinami nevyhneme.

Aby sa v škole cítili dobre…

Dnes už asi nikto nepochybuje o tom, že k školskému úspechu a harmonickému fungovaniu detí v škole neprispieva len kvalita výučby a vyučovacích metód.

Aj komunikovať sa treba učiť

…a je fajn začať s tým už na prvom stupni základnej školy.

Klobúkové myslenie

Klobúk dotvára našu osobnosť. A môže sa stať súčasťou nášho „ja“ rovnako ako spôsob nášho uvažovania…

Poznávanie seba

Poznám ťa ako svoje topánky… povieme niekomu, o kom si myslíme, že ho veľmi dobre poznáme, možno lepšie, ako sa pozná on sám.

Opakovanie trochu inak

Niektorí učitelia zastávajú názor, že určité veci sa jednoducho treba naučiť naspamäť: násobilku, nepravidelné slovesá, hlavné mestá…

Aj učiť sa treba naučiť

Čo by ste odpovedali, ak by sa vás niekto spýtal, od čoho závisí úspech v učení?

Psychológia v občianskej

Vyskúšajte trochu iné zadania pre psychologické témy v občianskej náuke…

Psychológia hrou

Vyskúšali sme školu hrou aj pri vyučovaní tém zo psychológie…

Kto alebo čo je osobnosť?

Kto je najväčšou osobnosťou slovenských dejín alebo svetovej politickej scény? Možno sa treba opýtať trochu inak…

Deti a technológie

Dnešní školáci vyrastajú od útleho detstva v digitálnom svete. Ako ich učiť tak, aby sa v ňom nestratili?

Cesta životom

Život pred nás stavia množstvo úloh a výziev, ktoré musíme prekonávať. Všetky úlohy, ktoré zvládneme, nás posúvajú vpred na pomyseľnej ceste životom.

Duševné zdravie

Byť zdravý neznamená len nepociťovať fyzickú bolesť. Duševné zdravie si zaslúži rovnakú pozornosť ako to fyzické.

Ja a moje telo

Vzťah k vlastnému telu a výzoru v sebe ukrýva všetky myšlienky a city, ktoré sa k vlastnému fyzickému vzhľadu viažu.

Život v skupine

Väčšinu nášho života trávime v rôznych sociálnych skupinách. Často si ani neuvedomujeme, aký na nás majú vplyv. 

Čítame, lebo nás to baví

Čítali deti v minulosti viac ako dnes? Tu je zopár tipov ako povzbudiť u detí záujem o čítanie.

Niečo o talente

Legenda hovorí, že grécky boh Zeus mal deväť dcér, bohýň, múz, ktoré stelesňovali deväť umení. Len vyvolených múza „pobozkala“ a odovzdala mu tak talent svojho umenia…

Stres, v strese, so stresom…

Slovo stres sa skloňuje v mnohých súvislostiach. Všetci sa s ním občas stretávame – v práci, v škole, vo vzťahoch… 

Zdravý životný štýl

Pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, zdravá a na živiny bohatá a rozmanitá strava, dostatočné množstvo spánku, vyhýbanie sa alkoholu, fajčeniu a dlho trvajúcim stresovým situáciám  – to sú asi základné  atribúty podporujúce zdravie.

Záškoláctvo

Bolo by úžasné, keby všetky deti do školy chodili rady. A bolo by ešte úžasnejšie, keby všetky deti do školy aspoň chodili. Bohužiaľ sa to však u všetkých detí splniť nedá.

Rozvíjanie schopností

Dôležitým aspektom života človeka je jeho výkon a výkonnosť, čo niekoľkonásobne platí v školskom prostredí zameranom práve na dosahovanie výkonu a s tým spojeným (ne)úspechom.

Poznávanie ľudí okolo nás

Každodenne prichádzame do kontaktu s inými ľuďmi. Pracujeme a spolupracujeme, hľadáme riešenia vzniknutých ťažkostí, zdieľame naše zážitky, myšlienky, spomienky…