Aj keď prevláda názor, že by sme mali skôr spájať, nie rozdeľovať, rozdeľovaniu sa jednoducho pri práci so skupinami nevyhneme. Jedným z najčastejších dôvodov je veľkosť skupín, s ktorými sa v školskom prostredí stretávame. Malé skupiny (do 5 osôb) majú pritom veľký potenciál zvyšovať motiváciu k činnosti, zintenzívniť kontakt medzi rôznymi osobami, umožňujú rýchlejšiu spätnú väzbu a hlbšie prediskutovanie zadanej úlohy. Poskytujú bezpečia a oporu a znižujú bariéry v komunikácii, ktoré sa objavujú pred veľkým „publikom“. Existuje mnoho spôsobov, ako malé skupiny vytvárať. Pre voľbu toho najvhodnejšieho je potrebné zodpovedať tri otázky: Chcem rovnomerne veľké podskupiny alebo na veľkosti jednotlivých podskupín nezáleží? Ak chcem rovnomerne veľké podskupiny, koľko osôb bude pracovať spoločne? Ponechám rozdelenie do podskupín náhode/sympatiám alebo ho chcem mať pevne v rukách? Náhodnosť či riadené pridelenie osôb do skupín, proporcionalita v rozdeľovaní alebo rôzne veľké skupiny – nech už sú odpovede akékoľvek, je množstvo spôsobov, ako k rozdeľovaniu pristúpiť, byť pritom tvorivý, zábavný a zároveň uviesť tému, o ktorej bude reč. V e-booku  ROZ-DE-ĽO-VA-ČKY ponúkame tipy na niektoré z nich.

Blok v číslach: 8 konkrétnych aktivít a viac ako 20 tipov na spôsoby, akými možno skupiny rozdeliť na menšie podskupiny (dvojice, trojice, štvorice, pätice či nerovnomerne veľké podskupiny). Blok má rozsah 31 strán, z toho 18 strán tvoria pracovné listy, obrázky a iné pomôcky. Obsahuje i dva odkazy na aplikácie, ktoré umožňujú triedenie osôb v jednej skupine. E-book je využiteľný všade tam, kde je užitočné využiť potenciál menších zoskupení osôb.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Metódy a aktivity.

Pridaj komentár