Ustanovenie o ochrane osobných údajov

1) Získavanie a spracúvanie osobných údajov je vykonávané v súlade s platnou legislatívou (najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

2) Predplatiteľ/člen/kupujúci udeľuje správcovi stránky súhlas na spracovanie osobných údajov výlučne len v účtovnom systéme a administratívnom/cms systéme spoločnosti a výlučne len za účelom identifikácie predplatiteľa/člena a umožnenia/vytvorenia jeho prístupu do členskej zóny, alebo len na identifikáciu kupujúceho v e-shope spoločnosti a uskutočnenia nákupu požadovanej položky v e-shope spoločnosti.

3) Osobné údaje budú spracované len v uvedenom rozsahu:
– E-mailová adresa
– Telefónne číslo (len v prípade nákupu v e-shope)
– Krstné meno
– Priezvisko
– Adresa
– Mesto
– PSČ
– Zamestnávateľ

4) Predplatiteľ/člen/kupujúci má právo už udelený súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať, má právo na opravu alebo výmaz osobných údajov.

5) Osobné údaje budú spracované po dobu, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie príslušných služieb a na obdobie vyplývajúce z platnej legislatívy (zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu).

6) Zodpovednou osobou pre účely spracovania a ochrany osobných údajov je konateľ spoločnosti/správcu stránky.