Dobehnúť až do cieľa!

O motivácii v škole…

Čo by ste sa dozvedeli, ak by ste sa spýtali detí a dospievajúcich, kvôli čomu do školy chodia radi? Ak ste odpovedali, že najmä kvôli kamarátkam a kamarátom, nemýlite sa. Ale čo tak odpoveď na otázku, prečo sa učia alebo prečo by sa mali učiť? Asi nie je prekvapením, že odpoveď na tieto dve otázky je veľmi rozmanitá. Niekto je motivovaný vysokou potrebou úspechu, iný snahou vyhnúť sa neúspechu a dokonca sú i takí, ktorí sa snažia vyhnúť úspechu. Neveríte? No je to tak. Časť žiačok a žiakov je motivovaná zvonka, napríklad známkami, bodmi, percentami, iní naopak čerpajú najmä z vnútornej motivácie – vzdelanie pre nich má hodnotu, zaujíma ich a nadchne nejaká téma či predmet. Motivácia je podmienená celým komplexom premenných. Je dôležité vedieť, čo motivuje k učeniu či vhodnému správaniu osoby v školskej triede. Od tohto poznania sa následne odrážajú prostriedky a spôsoby, aké volíme pri zvyšovaní motivácie.

Hlavným cieľom tohto e-booku je priblížiť jednotlivé aspekty motivácie a spoznať rôznorodosť odpovedí na otázku „PREČO sa žiačky a žiaci učia?“. Pomocou konkrétnych tipov a aktivít sa e-book snaží napomôcť zvýšeniu motivácie k učeniu či želanému správaniu. Aktivity sú zamerané na prácu jednotlivcov, menších skupín ale i celých školských tried. Pozornosť venujú nielen efektívnemu smerovaniu činnosti (stanoveniu cieľov), ale aj povzbudeniu úsilia a vytrvalosti, ktoré sú nevyhnutné pre „dobehnutie do cieľa“.

E-book v číslach: Celý e-book má 20 strán, pričom je rozdelený na niekoľko častí. V piatich úvodných podkapitolách nájdete základné informácie o motivácii v rozsahu šesť strán (O motivácii; Prečo sa žiačky a žiaci učia?; S motiváciou a bez nej – je medzi nimi rozdiel?; Ako teda zvýšiť motiváciu k učeniu? 7 jednoduchých tipov; Smer, úsilie a vytrvalosť v učení). E-book ďalej obsahuje infografiku s jednoduchými tipmi pre učiteľky a učiteľov, viac ako sedem konkrétnych aktivít zvyšujúcich motiváciu doplnených piatimi pracovnými listami a jedenástimi kartičkami, ktoré sú súčasťou navrhovaného odmeňovacieho systému.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Tipy a nápady.

Cena ročného prístupu je 30 eur. Výzvu k platbe dostanete mailom, sledujte preto aj schránku nevyžiadanej pošty.

Pridaj komentár