Do našej triedy príde niekto výnimočný…

otázky a odpovede o poruche sluchu

16-stranová brožúrka je v prvom rade určená pre primárny stupeň vzdelávania a pre prácu so školskou triedou, do ktorej má nastúpiť dieťa s poruchou sluchu. Zrozumiteľným a vekovej skupine primeraným spôsobom ponúka odpovede na detské otázky, ktoré sú spojené s poruchou sluchu:

Čo je to porucha sluchu a ako náš sluch funguje?

A prečo niekto nepočuje a čo vlastne (ne)počuje?

Ako ľudia s poruchou sluchu komunikujú a aké špeciálne zariadenia používajú?

Čo robiť, aby sa v školskej triede cítili všetci bez rozdielu dobre?

Brožúrka obsahuje tiež cvičenia, ktoré vedú k uvedomeniu si vlastnej výnimočnosti či experimentovaniu v oblasti sluchového vnímania a komunikácie. V závere nájdu deti ale i učiteľky a učitelia tipy na literatúru a publikačné zdroje, ktoré môžu priniesť ďalšie, pre tému užitočné informácie.

Brožúrku nájdete v členskej zóne v časti Prevencia.

Pridaj komentár