hra plná otázok pre primárne vzdelávanie

QUESTions je kartičková hra, ktorá vzišla z našej autorskej dielne v roku 2021. V tomto roku prinášame jej novú verziu určenú pre primárny stupeň vzdelávania. Pomocou hry možno naplniť ciele viacerých vzdelávacích oblastí (napr. Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Človek a svet práce, zdravie a pohyb a i.) a prierezových témach (napr. Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra a i.), ale i v aktivitách špeciálno-pedagogického či psychologického charakteru. Oblasti, na ktoré sa hra zameriava, vychádza z komunikačných témy vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia: rodina a spoločnosť; domov a bývanie; voľný čas a záľuby; doprava a cestovanie; ľudské telo, starostlivosť o zdravie; vzdelávanie a práca; obchod a služby; človek a príroda, naša vlasť.

Základná herná sada obsahuje 180 kartičiek s otázkami nachádzajúcich sa v samostatnom dokumente. Tento rozsah je postačujúci pre hru so skupinou 20 – 25 osôb. K dispozícii sú dve verzie hry, ktoré od seba odlišuje len farba pozadia. Využiť tak možno nielen farebnú tlačiareň, ale pripravená je i verzia pre čierno-bielu tlač či tlač na papier ľubovoľnej farby či farieb. Hru teda stačí vytlačiť a rozstrihať, žiadne ďalšie pomôcky nie sú potrebné, aj keď samozrejme môžu hre „dodať šťavu“.

Hra v číslach:

 • 1 metodický postup k hre,
 • 2 farebné verzie hry pripravené pre tlač,
 • kartičky zamerané na deväť komunikačných tém vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia,
 • každá z 9 oblastí po 20 kartičkách,
 • prázdne kartičky a kartičky s opytovacími zámenami,
 • 4 spôsoby, ako možno hru hrať:
  • QUESTions ako spoznávacia nesúťažná hra (4 rôzne varianty)
  • QUESTions ako spoznávacia súťažná hra
  • QUESTions ako hra na celý školský rok
  • QUESTions vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia (3 rôzne varianty).

Hru nájdete v členskej zóne v časti Tipy a nápady.

Pridaj komentár