Kto alebo čo je osobnosť?

Kto je najväčšou osobnosťou slovenských dejín alebo svetovej politickej scény? Možno sa treba opýtať trochu inak…Pojem osobnosť patrí v psychológii k tým, ktoré majú množstvo definícií a vymedzení a tie sa diametrálne odlišujú od laického chápania osobnosti ako výnimočného či verejne známeho človeka. Nielen študenti a študentky psychológie by mali hlbšie preniknúť do chápania tohto fenoménu a uvedomiť si, čo tvorí naše „ja“ – vlastnosti, schopnosti, identity, roly, ktoré sú viac či menej stabilné a hoci je každá z nich našou súčasťou, nemožno jedinečnú individualitu ľudskej psychiky interpretovať len na základe jednej z nich. Cieľom zážitkového bloku „Osobnosť – jednota z mnohostí utvorená“ je rozvíjať sebaponímanie, analyzovať, syntetizovať a kriticky hodnotiť rôzne aspekty chápania pojmu osobnosť.

Blok v číslach: 5 aktivít v rozsahu 120 minút (2 – 3 vyučovacie hodiny) s 12 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť v rámci predmetu psychológia, občianska náuka, slovenský jazyk alebo sociálno-psychologický tréning alebo v prierezových témach Osobnostný a sociálny rozvoj a Mediálna výchova.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár