Rozohrievačky (nielen) do online priestoru

Vyučovanie v online priestore so sebou prináša rôzne úskalia. Mnohým deťom sa doma ťažšie na vyučovanie sústredí a naladí. Počas online hodín sú neraz pasívne a nezapájajú sa tak, ako v škole. Navyše už dištančné (synchrónne, t. j. online alebo asynchrónne) vyučovanie mnohé deti aj učiteľov a učiteľky nebaví a vyčerpáva. V tomto e-booku nájdete šestnásť krátkych aktivít, ktoré môžete použiť na úvod vyučovacích hodín alebo iných vzdelávacích a poradenských foriem práce. Poznáte ich pod mnohými názvami: energizery, rozohrievačky (warm-ups) či lámače ľadov (ice-breakers).  Ich spoločným cieľom je naladiť deti a mladých ľudí na prácu v online priestore, podporiť ich aktivitu, motivovať ich k aktívnemu zapájaniu sa a používaniu kamery, premostiť ich pozornosť z domáceho prostredia na školské aktivity. Vytvárajú tiež priestor pre vzájomné spoznávanie sa, rozvoj tvorivosti, fantázie, pamäti či slovnej zásoby, prácu s emóciami a budovanie vzťahov medzi deťmi aj na diaľku.

Pre mnohé deti sú online vyučovacie hodiny či iné školské aktivity jedinou interakciou s rovesníkmi, preto je dôležité, aby neboli len o vzdelávaní, ale aby tu vznikali aj príležitosti pre komunikáciu, humor, spoluprácu, zážitky spolupatričnosti a úspechu v rovesníckej skupine. Hoci boli tieto aktivity navrhnuté pre dištančné vyučovanie, k mnohým z nich sa môžete vrátiť aj v bežnej školskej triede.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Metódy a aktivity.

Pridaj komentár