Za ostatný rok, rok poznačený najmä pandémiou koronavírusu, sa pojmy ako staroba či seniorstvo (ľudia vo veku nad 65 rokov) spomínali častejšie ako obvykle. Boli a sú považovaní za najzraniteľnejšiu skupinu, ktorá by mala byť obozretnejšia, a ktorej by sme mali venovať zvýšenú pozornosť práve v tomto období. Vyhradené hodiny na nákupy, výrazne obmedzený pohyb a kontakt s rodinou, susedmi či známymi, to boli len niektoré z nariadených a odporúčaných opatrení, ktoré boli často zvyšnou časťou populácie diskutované. Aký je ale vlastne náš vzťah k starobe a čo o nej vieme? Už rok 2018 bol z pohľadu sledovania starnutia slovenskej populácie prelomový. Ako ukázali štatistiky, počet a podiel seniorov (16%) historicky v tomto roku prvýkrát prevýšil počet a podiel detí (15,7%, deti do 14 rokov). Na Slovensku tak na 100 detí pripadlo až 102 seniorov a naša populácia ďalej nezadržateľne starne. V podstate je starnutie jedinou istotou, ktorú máme, a ktorej sa nevyhneme. Ako pekne píše Martin M. Šimečka (2020[1]):  „Zákonitá je smrť, nie život.“ Zrejme to vieme, no snažíme sa na to často nemyslieť. Staroba býva vnímaná často negatívne a stereotypne, ako akýsi bezvýchodiskový stav, ktorý jednoducho musíme pretrpieť a tešiť sa na jeho koniec. V e-booku sa však snažíme ukázať aj trochu iný obraz – obraz šťastného staršieho človeka, ktorý si dôchodok užíva, je spokojný s množstvom voľného času a príležitostí na jeho trávenie. Zarážajúce je, že takýto obraz môže byť pre mnohých prekvapivý. Nemal by však byť. Hlavným cieľom e-booku je preto pomocou aktivít založených na zážitkovom učení sprostredkovať tému staroby v kontexte princípov pozitívnej psychológie. Staroba, ako vývinové obdobie uzatvárajúce väčšinu učebníc vývinovej psychológie, je nazeraná cez tému hodnôt, mýtov a faktov, pozitívnych zážitkov, emócií a vlastností ale i cez otázky pomoci a podpory seniorom a seniorkám.

Blok v číslach: 5 konkrétnych aktivít, 1 domáca úloha a tri tipy na rozšírenie a modifikáciu navrhovaných aktivít.  E-book má rozsah 34 strán, z toho 23 strán tvoria pracovné listy. Je využiteľný v rámci vyučovania predmetov vzdelávacích oblastí Človek a hodnoty (etická výchova), Človek a spoločnosť (občianska náuka, dejepis), Jazyk a komunikácia či Matematika a práca s informáciami a v rámci vyučovania psychológie a sociálno-psychologického tréningu.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

[1] Šimečka, M. M. (2020). Toto je vojna, ktorú sme si ešte nestihli priznať. Denník N, uverejnené 16.3.2020. https://dennikn.sk/1803109/toto-je-vojna-ktoru-sme-si-este-nestihli-priznat/?cst=4df93dbf2fd632f3f387afca271359357d56d7ad

Pridaj komentár