Pohoda v krabici

Máte radi sušienky? A kam si ich doma odkladáte? Do pohára alebo do krabice? Do pohára či krabice sa dajú zbaliť sušienky aj pohoda. Neveríte? V májovom cvičení vám ukážeme, ako na to.

Deti a dospievajúci sú mnohými expertnými organizáciami považovaní za rizikovú skupinu v oblasti pohody a duševného zdravia. Spoločnosť, v ktorej žijeme, predstavuje pre ne mnohé výzvy v podobe nárokov školy, nástrah digitálneho sveta, komplikovaných rodinných vzťahov, neistej budúcnosti, ktorú ohrozujú pandémie, vojny, či ekologické katastrofy… Zrejme viac ako kedykoľvek predtým je dôležité učiť deti rôzne stratégie, ktoré im pomôžu zvládať záťaž, riešiť konflikty a celkovo prispievať k pohode a podpore duševného zdravia. Jednou z ciest je vytvárať okrem iného aj v školách bezpečné a podporujúce prostredie, v ktorom sa môžu o náročných situáciách hovoriť, kde sa môžu naučiť používať rôzne techniky a spôsoby správania, ako chvíle nepohody zvládnuť. Naše májové cvičenie je malým príspevkom k tomuto cieľu. Pomocou  príbehu dvoch súrodencov, Jonasa a Gréty, sa naučíme porozumieť tomu, že rôzne záťažové situácie sú neraz súčasťou života. Nie je jednoduché vyrovnať sa s nimi, ale treba sa o to pokúsiť. Poďte spolu s nami otvoriť krabicu… Nenájdete v nej keksy, ale pohodu…

Cvičenie možno použiť ako aktivitu na 45-minútovú alebo 90-minútovú hodinu psychológie, etickej výchovy alebo občianskej náuky v rámci tém sebapoznania a duševného zdravia, príp. tieto témy prepojiť s výtvarnou výchovou alebo technikou. Ďalej možno aktivity zaradiť do vyučovania sociálno-psychologického tréningu, preventívnych programov zameraných na zdravý životný štýl či v rámci aktivít školskej psychológie. Alebo si ho môžete vyskúšať aj doma so svojimi deťmi.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Prevencia.

Pridaj komentár