(Ne)bezpečné miesta

Cítite sa  bezpečne, keď sa v noci prechádzate sami po meste? Podľa dát Európskej komisie odpovedalo v roku 2019  na túto otázku kladne 69% opýtaných z Bratislavy a 65% z Košíc. Ako bezpečne sa cítite vo svojom meste Vy? Ktoré jeho zákutia vnímate ako (ne)bezpečné? Ak ste nad tým ešte nepremýšľali, možno je ten správny čas práve teraz, 4. apríla totiž oslavujeme totiž medzinárodný deň bez násilia. Rozhodne prineste túto tému aj na svoje hodiny! Napríklad aj spôsobom, ktorý Vám ponúkame v tomto aprílovom cvičení.

Cvičenie je vhodné zaradiť v rámci predmetov vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť alebo v rámci prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj.

Cvičenie nájdete v členskej zóne v časti Tipy a nápady.

Pridaj komentár