Hra plná otázok z našej autorskej dielne

QUESTions je nová hra z našej autorskej dielne. Samotný názov hry je istým posolstvom o jej obsahu – hra v sebe nesie zámer vyhľadávať, preskúmavať, pátrať (angl. QUEST) po odpovediach na otázky (angl. question). Aktívnym spôsobom možno pomocou nej (lepšie) spoznať nielen seba ale i ostatných, klásť ďalšie, nové a neočakávané otázky, vytvárať podnety motivujúce k diskusii a zároveň sa mnohému naučiť. Hra je využiteľná v učiteľskej práci v rôznych vzdelávacích oblastiach (napr. Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť a i.) a prierezových témach (napr. Osobnostný a sociálny rozvoj), ale i v aktivitách špeciálno-pedagogického či psychologického charakteru. Ak by sme využili herný žargón, uviedli by sme rozhranie 6 – 99 rokov. Závisí vždy od kompetencií a tvorivosti osoby, ktorá hru do skupiny prináša, ako sa „popasuje“ s vekovými limitmi a preferenciami. Hru možno zaradiť nielen v skupinách, ktoré sa ešte nepoznajú ale i v tých, ktoré majú dojem, že sa poznajú „až príliš dobre“.

 Základná herná sada obsahuje 190 kartičiek nachádzajúcich sa v samostatnom 19-stranovom dokumente. Tento rozsah je postačujúci pre hru so skupinou 20 – 25 osôb. K dispozícii sú dve verzie hry, ktoré od seba odlišuje len farba pozadia. Využiť tak možno nielen farebnú tlačiareň ale pripravená je i verzia pre čierno-bielu tlač či tlač na papier ľubovoľnej farby či farieb. Hru teda stačí vytlačiť a rozstrihať, žiadne ďalšie pomôcky nie sú potrebné, aj keď samozrejme môžu hre „dodať šťavu“.

Hra v číslach:

 • 1 metodický postup k hre,
 • 2 verzie hry pripravené pre tlač,
 • 7 druhov kartičiek,
 • 5 druhov po 30 kartičkách,
 • 2 druhy po 20 kartičkách,
 • 5 spôsob, ako možno hru hrať:
  • QUESTions ako spoznávacia nesúťažná hra (4 rôzne varianty)
  • QUESTions ako spoznávacia súťažná hra
  • QUESTions ako hra na celý školský rok
  • QUESTions vo vyučovaní psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja
  • QUESTions vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia (3 rôzne varianty)

E-book nájdete v členskej zóne v časti Metódy a aktivity.

Túto hru si môžete v pdf verzii zakúpiť bez registrácie v našom e-shope

Pridaj komentár