Reflexia 20-20

20 spôsobov ako urobiť reflexiu do 20 minút

Bežne premýšľame o tom, čo sa s nami v určitom momente deje a dialo. V myšlienkach hodnotíme veci, ktoré sme vyriešili a hľadáme východiská z tých stále nedoriešených. Pri rozhovoroch so sebou samým alebo s inými ľuďmi s podobnými zážitkami dávame dianiu mená, posúvame „zažité“ o úroveň vyššie do roviny skúseností, začleňujeme tieto novinky do toho, čo už vieme, alebo mnohokrát odhaľujeme ich nový význam či to, čo bolo doposiaľ skryté… Nadobudnuté skúsenosti nás smerujú a orientujú na ďalšej ceste. Situácie, ktoré tento proces spúšťajú, bývajú mnohokrát náhodné. Vo vzdelávaní a v škole ich však vyvolávame zámerne – ponúkame deťom nové informácie, vystavujeme ich neznámemu, nastavujeme im zrkadlo… Zároveň im pomáhame premýšľať o tom, čo zistili a zažili. Niekedy viac, inokedy menej štruktúrovane vytvárame priestor na otázky a zdieľanie myšlienok. Navigujeme ich, aby sa im darilo prehrýzť sa cez ťažkosti, prísť veciam na koreň, posvietiť si na tajomné a záhadné a uvedomiť si, prečo sa im práve „toto“ dostalo pod kožu. Ide o proces, ktorý najčastejšie označujeme pojmom reflexia. E-book sa venuje téme reflexie v dvoch rovinách. V prvej stručne približuje samotný pojem, jeho význam a vymedzenie, ponúkame základné typy a delenia reflexie, ako i mýty, ktoré sú s ňou spojené. V druhej časti sú to konkrétne postupy, ako rôzne typy reflexie realizovať spolu s pracovnými listami využiteľnými v rámci vyučovania. Ide najmä o zovšeobecňujúce príklady spôsobov a druhov reflexie, ktoré sa neviažu na presný cieľ, kontext a tému vzdelávania.

E-book v číslach: E-book obsahuje okrem základných informácií o téme reflexia aj 20 spôsobov ako robiť reflexiu do 20 minút. Tie sú rozdelené do troch častí. Prvú časť tvoria tie spôsoby, ktoré si vyžadujú prácu s pracovnými listami (pracovné listy sú súčasťou e-booku). V druhej časti nájdete tipy na aktivity vyžadujúce si rôzne pomôcky (kocky,  súčasti spoločenských hier a pod.) a v tretej sú nápady na realizáciu reflexie bez pomôcok. E-book tiež obsahuje bonusovú aktivitu Cesta reflexie – hru, ktorá je podobná princípu hry Človeče, nehnevaj sa. Blok má rozsah 32 strán, z toho 16 strán tvoria pracovné listy. V samostatnom súbore je pripravených 60 farebných fotografií. E-book je univerzálne využiteľný vo väčšine prierezových tém i vyučovacích predmetov.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Metódy a aktivity.

Pridaj komentár