Čas je fascinujúca súčasť nášho bytia, prelína sa všetkými oblasťami nášho poznania a nedá sa urýchliť, spomaliť ani zastaviť. Dá sa však využiť v procesoch učenia. V novom e-booku predstavujeme tri aktivity, ktorých spoločným menovateľom je hľadanie alebo vytváranie časových súvislostí v rôznych kontextoch.

Všetky tri aktivity pracujú s logickou chronologickou súvislosťou udalostí, rozvíjajú nielen pamäťové schopnosti, ale aj logické myslenie, algoritmické myslenie potrebné napr. pri programovaní alebo riešení komplexných problémových úloh, schopnosť indukcie a dedukcie, chápanie kauzality, príčinných súvislostí javov (dôležité pri vedeckom myslení, formulovaní hypotéz a pod.). Aktivity sú založené na princípe tzv. vizuálneho myslenia (angl. visual thinking), pomáhajú vytvárať pamäťové spojenia na základe kombinácie vizuálnych a textových informácií, používania symbolov, grafov, obrázkov a pod. V súčasnosti sa z dôvodu veľkého množstva informácií, ktoré sa ľuďom sprostredkúvajú, používajú techniky vizualizácie obsahu aj v učebných pomôckach či médiách (napr. populárne infografiky, interaktívne grafy a pod.). Preto je dôležité učiť deti pracovať aj s týmito zdrojmi informácií a vytvárať priestor, aby takto informácie aj sami spracovávali.

Napriek tomu, že pri téme času nám najčastejšie napadne dejepis, aktivity možno využiť v rámci mnohých predmetov a tém, môžete ich zakomponovať do väčšiny predmetov. V e-booku V sieti času nájdete tipy, ako aktivity použiť na hodinách slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, fyziky, chémie, techniky, biológie, občianskej náuky, etickej výchovy, psychológie, aj v rámci medzipredmetových vzťahov a osobnostného a sociálneho rozvoja. Učitelia a učiteľky psychológie ako bonus nájdu v členskej zóne aj edukačnú hru Psycho-os: 100 významných udalostí v dejinách slovenskej a svetovej psychológie.

E-book aj hru nájdete v členskej zóne v časti Metódy a aktivity.

Hru si môžete v pdf verzii zakúpiť bez registrácie v našom e-shope.

Pridaj komentár