ekoLOGICKY

Nachádzame sa v období krátko pred koncom kalendárneho roka, kedy si zvykneme dávať predsavzatia na ten nasledujúci. No nachádzame sa tiež v období klimatickej krízy, ktorá so sebou prináša viditeľné zmeny aj v tomto ročnom období – relatívne vysoké teploty  a chýbajúci sneh na miestach, na ktorých bol kedysi samozrejmosťou. Niektorí sa domnievajú, že riešením nie je výkonnejšia technika, ale skromnejšie ľudstvo. A tvrdia tiež, že ak čím skôr nespravíme rýchlu, zásadnú a trvácnu zmenu v našich životoch, čoskoro nás pre klimatickú krízu čaká „nevídané utrpenie“. V modernej psychológii aj vďaka tejto situácii pribudli pojmy ako ekologická úzkosť či eko-stres. Prejavuje sa obavami, nespavosťou, podráždenosťou a nepokojom prežívaným v súvislosti s ekologickými katastrofami a hrozbami, ako sú znečistenie, zmena klímy a pod. K opačnej, konštruktívnej reakcii, vedie uvedomenie si, že aj zmeny, ktoré spravia vo svojich životoch a komunitách jednotlivci, napomáhajú k zmene klímy. A aj keď sa to nezdá, ich prínos je dosť veľký, nakoľko prichádzajú rýchlejšie ako zmeny v národných politikách. Rozhodujúcim je v tomto prípade náš vzťah k prírode. Cítite sa byť jej súčasťou? Trávite radi v prírode svoj voľný čas a prináša vám to radosť? Zmenil by sa váš život, ak by neexistovali niektoré rastliny či zvieratá? Je vám smutno, ak na miestach, kde kedysi kvitli kvety a stromy a žili zvieratá, vidíte stavať domy a nákupné centrá? Čím väčšmi sa cítime byť súčasťou prírody, tým väčšiu zodpovednosť cítime aj za jej ochranu a starostlivosť. A aj o tom je tento zážitkový blok. V prvej polovici sa snaží umožniť študentom a študentkám definovať ich vzťah s prírodou a nájsť si v nej miesto. Ponúka im tiež priestor na autentický kontakt s ňou. V druhej časti identifikuje konkrétne kroky a spôsoby zodpovednejšieho životného štýlu vedúceho k trvalo udržateľnému rozvoju a obnove narušení, ktoré vidíme na každom kroku. Tak aké bude vaše tohtoročné novoročné predsavzatie? Čo tak dôslednejšie triediť, menej nakupovať a viac využívať bicykel a MHD?

Blok v číslach: 6 konkrétnych aktivít, 4 domáce a úlohy a veľa tipov na ďalší kontakt s témou.  Blok má rozsah 26 strán, z toho 11 strán tvoria pracovné listy. V samostatnom súbore je pripravených 80 farebných fotografií súvisiacich s témou. E-book je využiteľný v rámci vyučovania predmetov vzdelávacích oblastí Človek a príroda (fyzika, chémia, biológia), Človek a hodnoty (etická výchova) či Človek a spoločnosť (občianska náuka), ale  aj v rámci vyučovania predmetov psychológia a sociálno-psychologický tréning.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár