Život v digitálnom svete so sebou prináša mnohé výzvy: naučiť sa používať technológie efektívne a zmysluplne, odolať vábeniu ich nadmerného používania, ktoré ohrozuje naše zdravie či sociálne vzťahy, či chrániť sa pred rizikami, ktoré so sebou digitálna existencia prináša. Možnosti online priestoru priniesli do našich životov mnohé nové formy správania a značne obohatili aj náš slovník. V decembrovom e-booku sme sa zamerali na 21 rôznych pojmov, viac či menej známych, ktoré označujú rôzne formy rizikového správania či softvéru, s ktorými sa môžeme v online priestore stretnúť. E-book obsahuje tri aktivity, ktoré sú zamerané nielen na porozumenie pojmom a poznanie významu, ale otvárajú priestor pre diskusiu o príčinách vzniku týchto rizík, možnostiam, ako im predchádzať, alebo ako a kde hľadať riešenia situácií, keď je niekto obeťou takého správania.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár