Ja a moje telo

Vzťah k vlastnému telu a výzoru v sebe ukrýva všetky myšlienky a city, ktoré sa k vlastnému fyzickému vzhľadu viažu. Obraz tela ale obvykle nie je objektívnym odrazom reality – nevnímame svoj vzhľad taký, aký v skutočnosti je. A ovplyvňujú ho viaceré činitele: vek, pohlavie, osobnostné charakteristiky, vplyvy okolia, médiá a pod. Osoby so zdravým vnímaním vlastného tela zvyčajne akceptujú vlastné telo a nie sú prehnane kritickí k vzhľadu iných. Cítia sa vo svojom tele dobre a zvyčajne ľahko nepodliehajú rôznym módnym trendom a mediálnym obrazom „ideálneho“ vzhľadu. Ľudia s nezdravým obrazom tela sa prehnane zaoberajú svojím vzhľadom, rozmýšľajú nad tým, ako ich vidia ostatní, sú so svojím telom nespokojní a často sa porovnávajú s inými.
Negatívny pohľad na vlastné telo alebo prílišná kritika vzhľadu iných môže viesť k poruchám príjmu potravy, šikanovaniu a ďalším rizikovým prejavom správania. Cieľom zážitkového bloku „Ja a moje telo“ je rozvíjať sebavedomie a budovať zdravý sebaobraz v oblasti fyzického vzhľadu, vedieť kriticky zhodnotiť obraz tela prezentovaný v reklame a médiách a rôzne diéty a alternatívne formy stravovania.

Blok v číslach: 5 aktivít v rozsahu 135 minút, alebo 225 s rozširujúcimi aktivitami (3 vyučovacie hodiny) s 23 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť v rámci preventívnych aktivít vedených školským psychológom, na hodinách sociálno-psychologického tréningu a predmetu psychológia.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Prevencia.

Pridaj komentár