Legenda hovorí, že grécky boh Zeus mal deväť dcér, bohýň, múz, ktoré stelesňovali deväť umení. Len vyvolených múza „pobozkala“ a odovzdala mu tak talent svojho umenia…Odborníci a odborníčky sa síce nezhodujú v tom, ako jednotne a jednoznačne definovať pojmy nadanie a talent, ale mohli by sme povedať, že úspešnosť či výkonnosť v nejakej oblasti nie je len dielom vrodeného predpokladu. Nadaní a talentovaní ľudia musia často investovať veľa energie do rozvoja svojich schopností a neraz sa musia niečoho vzdať alebo nie sú pochopení okolím. Zážitkový blok „Deväť múz alebo o niečo talente“ študentov a študentky vedie k tomu, aby si uvedomili aj tieto aspekty nadania, a aby dokázali kriticky zhodnotiť rôzne aspekty talentu a nadania v bežnom živote.

Blok v číslach: 5 aktivít v rozsahu 90 minút (2 vyučovacie hodiny) s 13 stranami pracovných listov a obrázkov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť na hodinách sociálno-psychologického tréningu, v predmetoch psychológia, občianska výchova, etická výchova, dejepis, dejiny umenia alebo v rámci programov zameraných na sebapoznanie a voľbu povolania.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár